Iranian Agriculture News Agency

کاهش ضایعات و کاهش هزینه‌ها از اهداف کشت قراردادی

جلسه کشت قراردادی پنبه با حضور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، مسئول دفتر محصولات اساسی، مسئول دفتر کشت مکانیزه، مسئول خانه کشاورز شهرستان، مدیرعامل اتحادیه تعاونی تولید شهرستان،کارشناسان تولیدات گیاهی وکشاورزان پیشرو پنبه کار شهرستان در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ارزوئیه برگزار شد.

کاهش ضایعات و کاهش هزینه‌ها از اهداف کشت  قراردادی

 به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، پورعبدالله سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ارزوئیه ضمن آرزوی قبولی طاعات وعبادات همگان مزایای کشت قرارداری را برشمرد وگفت: در کشت قراردادی بازار خرید کشاورزان از ابتدا مشخص وتضمینی بر خرید محصول تولیدی آنهاست و از آنجاییکه کشت قراردادی محصولات استراتژیک از اهداف وسیاستهای اصلی وزارتخانه است در سال زراعی جاری کشت قراردادی پنبه با انعقاد قرارداد با دو کارخانه پنبه موجود در شهرستان شامل کارخانه پنبه شرکت اتحادیه تعاونی تولید وکارخانه پنبه پاک کنی دشت زیبای بافت انجام می شود.

وی افزود: این بخش های خصوصی، کشاورز را از ابتدای کشت حمایت کرده و همراه و همگام با کشاورز هستند و بذر مناسب وکود وادوات مورد نیاز کشاورزان را به موقع تأمین می نمایند و همچنین کارشناس فنی در تمام مراحل کاشت، داشت و برداشت توصیه های اصولی و فنی به کشاورزان ارائه  میدهد تاکشاورز بدون دغدغه محصول با کمیت وکیفیتی تولید وتحویل شرکتهای طرف قرارداد دهد.

پورعبدالله با بیان اینکه در زمان برداشت هزینه هایی که شرکتهای طرف قرارداد برای کشاورزان تأمین کرده اند کسر میشود، افزود: در واقع با انجام کشت قراردادی واسطه گران ودلالان حذف میشوند وامیدواریم با همت کشاورزان در سالی  که از سوی مقام معظم رهبری به نام "تولید، دانش بنیان واشتغال آفرین "نامگذاری شده است ،انجام کشتهای قراردادی  در شهرستان محقق وتوسعه یابد.

در ادامه این جلسه مهندس رجایی کارشناس محصولات اساسی سازمان گفت: خوشبختانه با توجه به افزایش قیمت پنبه، شاهد افزایش سطح زیر کشت پنبه در شهرستان هستیم وامیدواریم به خودکفایی در زمینه تولید پنبه برسیم ونیازی به وارد کردن پنبه نداشته باشیم.

وی افزود: با توجه به اینکه اتحادیه تعاونی تولید شهرستان مجری کشت قراردادی پنبه است و اتحادیه باید هماهنگ با دولت وتحت نظارت دولت از کاشت تا برداشت کشاورز را حمایت نماید  تمام هزینه های کشاورز را پرداخت نموده وپس از برداشت هزینه ها به نرخ روز کسر گردد.

وی خاطر نشان کرد: کشت قراردادی باید مکانیزه وتاریخ کاشت حتما رعایت گردد و همچنین با انجام کشت قراردادی وکاهش مصرف بذر در هکتار میتوان به تولید بسیار مطلوبی دست یافت.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید