Iranian Agriculture News Agency

با توجه به اینکه در بسیاری موارد شناسایی قارچ سمی از طریق ظاهر آن میسر نمی باشد لازم است قارچ از محل های معتبر و دارای گواهی سلامت تهیه شود.

خود داری از مصرف قارچهای ناشناخته و خودرو

 به  گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، با توجه به آغاز فصل بهار و رویش قارچ های سمی در دامن طبیعت، همه ساله تعدادی از هموطنان به دلیل عدم آگاهی و عدم توانایی تشخیص قارچ سمی از انواع بی خطر دچار مسمومیت می شوند.

با عنایت به اینکه در بسیاری موارد شناسایی قارچ سمی از طریق ظاهر آن میسر نمی باشد و تخصص لازم دارد، در اثر مصرف قارچ سمی دچار مسمومیت، صدمات موقت، دائمی و حتی مرگ شده اند.

لذا لازم است همگان از مصرف هر گونه قارچ های خودرو بدون نظر کارشناسی معتمد اجتناب کنند.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید