Iranian Agriculture News Agency

رئیس این سازمان ضمن بازدید از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کرمان و ملاقات با همکاران از انبارهای مرکزی کودوسم این شرکت بازدید کرد.

کود مورد نیاز کشاورزان استان برای کشت بهاره تامین شده است

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، محمدمحسن قاسمی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کرمان در این بازدید  گفت:باتوجه به موجودی کود انبارهای تحت پوشش و همچنین تخصیص کود از مبادی و پتروشیمی ها، کود مورد نیاز کشاورزان استان برای کشت بهاره تامین شده است.

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی وظیفه تامین کودشیمیایی استان را به عهده دارد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید