Iranian Agriculture News Agency

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بردسیر گفت: در سال های اخیر با پیگیریهای کارشناسان پرتلاش مرکز حومه شهرستان سطحی بالغ بر 50 هکتار از اراضی این منطقه جهت اصلاح خاک و تولید کودسبز و انجام کشاورزی حفاظتی زیرکشت گیاه منداب قرار گرفته است .

جهت اصلاح خاک، در بیش از 50 هکتار اراضی شهرستان بردسیر «منداب» کشت شد.

 به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، حیدرآبادی بیان کرد: منداب در شهرستان بردسیر در آبان ماه کشت ودراواخر اسفندماه و اوایل  فروردین ماه همزمان با تشکیل گل ها به عنوان کود سبز به زمین برگردانده می شود.

حیدرآبادی تصریح کرد: کشت گیاه منداب  یک جایگزین مناسب برای کودهای شیمیایی است و در تولید محصول سالم و افزایش عملکرد گیاه نقش موثر دارد.

وی افزود:کشاورزان منداب را با هدف تامین کود سبز و تغذیه اراضی کشاورزی در مزارع و باغات خود کشت می کنند و حاصلخیزی خاک، جبران فقر خاک و نگهداری آب از جمله فواید این کشت در اراضی کشاورزی است.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید