Iranian Agriculture News Agency

این طرح در طی سه سال و در بیش از 6 روستا اجرا شد.

اجرای طرح باغچه های خانگی در شهرستان سیرجان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، اکبر محمود آبادی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیرجان گفت: در راستای طرحهای اشتغالزایی ویژه زنان روستایی و کمک به اقتصاد خانوارهای روستایی و به منظور ترویج و اشاعه تغذیه سالم ، واحد زنان روستایی این شهرستان با همکاری مدیریت ترویج سازمان جهاد کشاورزی از سال 1397 اقدام به اجرای طرح ایجاد باغچه های خانگی در روستاهای مختلف دهستان هماشهر نموده است.

وی گفت: این طرح در طی سه سال و در بیش از 6 روستا اجرا شد.

محمودآبادی افزود: در کنار این طرح بیش از10 کارگاه آموزشی و بازدید در خصوص کاشت،داشت و برداشت سبزیجات و صیفی جات و همچنین خواص استفاده از محصولات ارگانیک، جهت زنان روستایی این مناطق برگزار شد.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید