Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمان گفت: دو پست قرنطینه گیاهی در مناطق پاسگاه های انتظامی مرصاد و سیرچ از 15 بهمن لغایت ۱۵ فروردین ماه به مدت دو ماه فعال گردید که در این طرح 10 کارشناس و یک تکنسین شرکت دارند .

راه اندازی پست های قرنطینه گیاهی در شهرستان کرمان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان امیر عباس نخعی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمان  هدف  از اجرای  این طرح  راجلوگیری از انتقال نهال های غیر مجاز و بدون لیبل به شهرستان کرمان عنوان نمود وگفت: با توجه به وجود بعضی از آفات و بیماری های قرنطینه ای  از کلیه کشاورزان عزیز  تقاضا می شود جهت کاشت از نهال های لیبل دار و تایید شده توسط موسسه نهال و بذر و شناسنامه دار استفاده نمایند.

وی افزود: از حمل و کاشت نهال های متفرقه و ناشناخته که تاییدیه های لازم را از جهاد کشاورزی ندارند خودداری نموده تا در آینده از ایجاد مشکل و توسعه آفات و بیماریهای جدید در باغات خود و همجوار جلوگیری بعمل آید.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید