Iranian Agriculture News Agency

خیراندیش تاکید کرد:

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان در جریان بازدید از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کرمان گفت: ارزش کار ما این است که همه با هم بتوانیم در تولید تأثیر مثبتی بگذاریم.

ضرورت برداشتن  موانع از سر راه  تولیدکننده

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، خیراندیش سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان افزود: وظیفه ما این است که تا حد توان کمک کنیم بخش مولد مشکلاتش کمتر شده و دامنه سود آن بیشتر بشود.

 خیراندیش افزود: باید دست تولیدکننده را بوسید و موانع را از سر راه او برداشت.

خیراندیش افزود: بعد از آن ارباب رجوع مراجعه می‌کند اگر امکان  تحقق خواسته او نیست، در این حالت خوب است همکاران راهنمایی فرموده و راهکاری را ارائه نمایند تا در مسیر هایی که ممکن است راه بروی گشوده شود و مسیر پیش روی وی هموار گردد.

 سرپرست سازمان جهادکشاورزی خطاب به همکاران گفت: هر روز ۲ ساعت از ساعت ۱۴ الی ۱۶ اینجانب پذیرایی همکاران بوده و انتظار داریم ایده های خود را جهت تحقق هر چه بهتره کار و رفع موانع ارائه کنند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید