Iranian Agriculture News Agency

جهت تأمین میوه شب عید سال 1401 مقرر شد تا سازمان تعاون روستایی استان کرمان سریعاً نسبت خرید و ذخیره سازی اقدام نماید.

چهارمین جلسه قرارگاه امنیت غذایی استان کرمان برگزار شد

 به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، چهارمین جلسه قرارگاه امنیت غذایی استان در محل سازمان جهادکشاورزی استان کرمان برگزار شد.

در این جلسه با توجه به اهمیت میوه شب عید سال 1401 مقرر گردید سازمان تعاون روستایی استان کرمان سریعاً نسبت خرید و ذخیره سازی اقدام کنند..

همچنین  در این جلسه مطرح شددرصدی از 14000 تن جو اختصاص داده شده به استان مربوط به خشکسالی دام عشایر در سامانه شرکت پشتیبانی امور دام استان آزاد شده و باقیمانده نیز ظرف سه روز آینده از طریق شرکت پشتیبانی امور دام استان آزاد سازی می گردد و مدیرکل امور عشایری دراختیار شرکت های تعاونی عشایری استان قرار داده  تا در مهلت تعیین شده تا پایان دی ماه بین دامهایی که هویت گذاری آنها انجام گردیده است توزیع گردد.

بدیهی است دامهای فاقد پلاک بعد از هویت گذاری می توانند نسبت به دریافت سهمیه جو اقدام کنند.

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید