Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهربابک گفت: این مدیریت در صد روز گذشته به کشاورزان جهت سر شاخه کاری پسته و گردو به تعداد 6875عدد پیوندک پسته در منطقه رباط ، خاتون آباد وروزبه آباد وبنه یکه به تعداد450 عدد سرشاخه گردو در منطقه مدوارات یارانه پرداخت کرده است.

 عملکرد مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شهربابک در صد روز اول دولت مردمی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، منگلی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهربابک تصریح کرد: همچنین  از محل کمکهای فنی واعتباری سال 1399در سطح 20هکتار جهت اصلاح باغات پسته تسهیلات پیگیری و تخصیص یافته است و با نظارت بر روند صدور حواله و تخصیص کود به کشاورزان بوسیله کارگزاران و عوامل توزیع کودهای یارانه ای توسط 9نفر از کارشناسان پهنه مراکز خدمات کشاورزی، ازطریق سامانه پایش کود حواله خرید صادر شده است.

وی اظهار کرد: در این شهرستان طی صد روز گذشته 403 تن کود ازته، 21 تن کود فسفاته و 47 تن کود پتاسه جذب شده و بین کشاورزان توزیع گردیده است.

منگلی ادامه داد: همچنین  یک مورد مجوز گلخانه کاکتوس در سطح 70 متر در حوزه مشاغل خانگی صادر شده و دو مورد مجوز احداث گلخانه سطح کوچک و صادر گردیه است

وی از دیگر فعالیت آن مدیریت در صد روز اول دولت مردمی به ؛ راهنمایی جهت ثبت اطلاعات در سامانه سماک، اجرای طرح اصلاح باغات وتغییر رقم و پیوندو......در سطح 200 هکتار، توزیع  1125 تن منداب  در سطح 45 هکتار جهت نظارت بر اجرای طرح مبارزه باریزگردها،  صدور حواله و توزیع 13 تن گندم، راه اندازی یک دستگاه کمباین جاندیر950و نظارت بر برداشت آن در مناطق بنه یکه، علی آباد،زرمه، خاتون آباد در سطح50هکتار  و... اشاره کرد.

وی اظهار داشت: در این شهرستان مدیریت تلفیقی کنترل آفت پسته درسطح 1000 هکتار بابرگزاری کلاسهای آموزشی جهت آشنایی کشاورزان بااقدامات زمستانه کنترل پسیل پسته و معرفی وتوصیه سموم موثروتوصیه شده روی پسیل نصب کارت زرد انجام شده است.

منگلی ابراز داشت: ردیابی  آفت ملخ صحرایی در سطح 900هزارهکتاردر مناطق ریگ سفید ،آبدر ،دهج و خبر وخاتون آبادو...، ردیابی آفت قرنطینه ای مگس میوه مدیترانه ای درسطح 800 هکتاربانصب فرمون ورد یابی مشاهدهای و عدم مشاهده آفت مگس میوه مدیترانه ای در شهرستان و بازدید از فروشگاههای آفت کش بصورت ماهیانه و نظارت بر توزیع سموم از دیگر اقدامات واحد حفظ نباتات این مدیریت است.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید