Iranian Agriculture News Agency

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان کرمان، گفت: در راستای کمک به افزایش تولید و رفع مشکل مرغداران استان اداره کل پشتیبانی امور دام اقدام به تامین و توزیع جوجه یک روزه از ابتدای آذر ماه نموده است.

تأمین و توزیع جوجه یکروزه توسط اداره کل پشتیبانی امور دام استان کرمان

 به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، مسعودی مدیر کل پشتیبانی امور دام استان کرمان،  گفت:  در این رابطه تا کنون بالغ بر 1700000 قطعه توسط اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی مرغداران در سطح استان تقاضا به پشتیبانی امور دام استان ارائه شده است که بیش از 800000  قطعه تحویل مرغداران گردیده است مابقی نیز تا اواسط دیماه تحویل خواهد شد.

وی افزود: جوجه یک روزه استحصالی از تخم مرغ نطفه دار وارداتی می باشد و با قیمت هر قطعه 6000 تومان در اختیار مرغداران قرار میگیرد.

مسعودی خاطر نشان کرد: تأمین و تخصیص نهاده نیز به ازای هر قطعه جوجه 4908 گرم ، شامل 3250 گرم ذرت و 1658 گرم سویا به نرخ مصوب دولتی 15 روز پس از تحویل جوجه انجام خواهد شد و متقاضیان موظفند پس از اتمام دوره پرورش ، به ازای هر قطعه جوجه  1.7 کیلوگرم گوشت لاشه مرغ استحصالی را نیز جهت توزیع تحویل اداره کل پشتیبانی امور دام استان نمایند.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید