Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارزوئیه گفت: در صد روز گذشته با توزیع 400 لیتر ماده جلب کننده سراتراپ به صورت رایگان جهت تله گذاری در باغات انار و مرکبات شهرستان ارزوئیه به منظور ردیابی و شکار آفت در این شهرستان انجام شده است.

اقدامات انجام شده 100 روزه جهاد کشاورزی ارزوئیه

 به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، پورعبدالله مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارزوئیه گفت: این مدیریت در صد روز گذشته با توزیع  400  لیتر ماده جلب کننده سراتراپ به صورت رایگان  جهت تله گذاری در باغات انار و مرکبات  شهرستان ارزوئیه به منظور ردیابی وشکار آفت، برگزاری کارگاههای آموزشی در باغات وآشنایی کشاورزان با نحوه خسارت آفت مگس میوه مدیترانه،میزبانهای آفت ،نحوه ردیابی وطرز کنترل آفات، توصیه به باغداران جهت جمع آوری میوه های آلوده در باغات وبرداشت زودهنگام محصول واجرای شخم ویخاب زمستانه درباغات، نصب   تله فرمونی در باغات نخیلات شهرستان جهت ردیابی آفت قرنطینه ای سرخرطومی حنایی خرما، بازدید از فروشگاههای نهاده وسموم کشاورزی شهرستان به اتفاق گروه پایش وجمع آوری 10 قوطی سموم قاچاق وتاریخ گذشته و پایش و نمونه برداری از کودهای دارای شماره ثبت ماده کودی  وارسال به موسسه آب وخاک استان، توزیع سم فسفر دوزنگ به صورت رایگان  وتهیه طعمه مسموم به کشاورزان جهت کنترل جوندگان مضر بخش کشاورزی شهرستان، ردیابی بیماری قرنطینه ای گرینینگ مرکبات، نمونه برداری وردیابی بیماری گرینینگ مرکبات ونمونه برداری از باغات مشکوک یا دارای علائم وارسال به استان جهت انجام تستهای PCR وتوصیه به کشاورزان در زمینه کنترل ناقل بیماری(پسیل مرکبات)وانهدام درختان آلوده اقدام به حفظ و حراست از باغات شهرستان کرده است.

وی افزود: همچنین توزیع نهاده های دامی به دامداران شهرستان از شهریور ماه سال قبل آغاز شده و هنوز ادامه دارد وتاکنون میزان 150 تن جودامی،200تن کنسانتره و40 تن ذرت بین دامداران شهرستان انجام شده است و این شهرستان دارای 250هزار راس دام سبک و1500 راس دام سنگین و500 نفر شتر و200 واحد دامداری است که در طی وقوع خشکسالی ها و برای حمایت از دامداران، نهاده های دامی به صورت یارانه­ای بین دامداران شهرستان توزیع می شود.

وی خاطر نشان کرد: دامداران پس از پلاک نمودن دامهای خود که توسط نظام مهندسی انجام می شود وپس از تایید مدیریت جهاد کشاورزی ،نهاده های خود را از عامل توزیع مجاز در شهرستان دریافت میکنند.

پورعبدالله اظهار داشت: تامین بذر گندم شهرستان با تولید 5000تن گندم بذری ارقام برنگ، خلیل، سیروان باانعقاد قرارداد با سه پیمانکار بذری، نظارت برکاشت گندم بذری وکشت 18000 هکتار گندم در شهرستان، کاشت دانه روغنی کلزا در سطح 350 هکتار، اجرای طرح پایلوت تغذیه پنبه با استفاده از کودهای ریز مغذیسولوپتاس،202020، اسیدهیومیک وآهن  جهت عملکرد بهتر وتوصیه به کشاورزان براساس آزمون خاک  وکاشت ارقام پنبه، اجرای طرح مقایسه ارقام (pvs) پنبه 4رقم، اجرای طرحpvs  کلزا 7 رقم و ... از دیگر اقدامات انجام شده این مدیریت است.

وی افزود: این مدیریت جهت افزایش ضریب مکانیزاسیون با معرفی 26 نفراز بهره برداران جهت خرید تراکتور نقدی به نمایندگیهای مجاز استان، 8 نفر از بهره برداران به بانک عامل جهت خرید کمباین تولید داخل، 2 نفر جهت خرید کمباین برزگر همدان به بانک عامل، 3 نفر جهت خرید کمباین نیوهلند ، 2 نفر جهت خرید تراکتور، 6 نفر از بهره برداران ویک شرکت جهت استفاده از تسهیلات بلعوض خرید کارنده ها(ریز دانه کار)،خاکورز مرکب وردیف کار پنبه، متقاضیان جهت خرید ادوات ،دنباله بندهاوپهباد سمپاش با استفاده از تسهیلات و اختصاص سهمیه سوخت به ایستگاههای ذرت خشک کن اقدام کرده است.

پور عبدالله تصریح کرد: بررسی وتشکیل کارگروه رفع تداخل برروی سندهای پلاکهای 6دانگ مستثنیات به تعداد 6 پلاک جهت طرح در کمیسیون مربوطه در استان وپیگیری حصول نتیجه جهت صدور اسناد اراضی بر پلاکهای فوق و تشکیل 10 فقره پرونده اجور معوق از جمله اقدامات واحد امور اراضی در این صد روزه بوده است.

وی اظهار کرد: تحویل موقت اجرای آبیاری کم فشار، انتقال آب با لوله داخل مزرعه در سطح 200 هکتار ،تشکیل پرونده پروژه های آبیاری کم فشار انتقال آب با لوله داخل مزرعه 300 هکتار، تحویل موقت اجرای آبیاری قطره ای ونوار تیپ در سطح 150 هکتار ، تشکیل پرونده پروزه آبیاری تحت فشار وارجاع پرونده آب وخاک به استان ودر حال اجرا 400 هکتار، نوسازی وبازسازی 15 رشته قنات از جمله اقدامات آب و خام این مدیریت بوده است.

پورعبدالله اظهار داشت: عقد قرارداد متقاضیان جهت توسعه کشت گیاهان دارویی در سطح2 هکتار زعفران و10 هکتار نعناع با معرفی متقاضیان کشت گیاهان دارویی به صندوق کارآفرینی امید و توزیع 275 اصله نهال خرمایارانه دار وارداتی رقم مجول وتوسعه باغات خرمادر سطح 20 هکتار از جمله اقدامات واحد باغبانی این سازمان بوده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بررسی، تایید وارسال پرونده های متقاضیان دریافت تسهیلات در سامانه سیتاشامل 27 طرح مکانیزاسیون،9طرح سرمایه درگردش محصولات زراعی و3 طرح احداث،اصلاح وبازسازی گلخانه های سبزی وصیفی در صد روز گذشته انجام شده است که از 27 طرح مکانیزاسیون 12 طرح به اتمام رسیده و15 طرح معرفی به بانک صورت گرفته است.طرح های سرمایه در گردش زراعی واحداث گلخانه در مرحله کارگروه بوده وهنوز معرفی به بانک صورت نگرفته است.

 

 

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید