Iranian Agriculture News Agency

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه:

جلسه کمیته راهبری توزیع نهاده های کشاورزی به ریاست سرپرست سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه و با حضور معاونین و مدیران سازمانی و ادارت تابعه و بخش خصوصی در سالن شماره یک سازمان برگزار شد.

توزیع نهاده های کشاورزی باید قانون مند و برنامه محور و همراه با نظارت باشد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمانشاه، در ابتدای این جلسه مهندس شهریار قاسمی با اشاره به اهمیت توزیع نهاده ها و نقش آن در تولیدات کشاورزی گفت: توزیع برنامه محور نهاده ها در تولیدات کشاورزی استان تاثیر گذار است، لذا بایستی با برنامه ریزی منسجم بحث توزیع نهادها بصورت قانونمند عملیاتی شود.

وی ضمن درخواست از اعضای کمیته برای برنامه ریزی، کنترل و نظارت در حوزه توزیع نهاده ها و سهمیه های شرکت ها افزود: کنترل و نظارت بر توزیع نهاده ها باید قانونمند و برنامه محور باشد و با انحرافات در این عرصه به جد برخورد قانونی شود.

گفتنی است، اعضای کمیته پیشنهادات خود را در خصوص راهبری بهتر توزیع نهاده ها ارائه کردند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید