Iranian Agriculture News Agency

توسط شبکه تعاونی‌های روستایی استان کرمانشاه انجام شد؛

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه از خرید ۸۰ هزار تن انواع محصولات کشاورزی و نهاده ها در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری خبر داد و اظهارداشت: این خریدها شامل خریدهای تضمینی و توافقی- حمایتی بوده است.

خرید ۸۰ هزارتن انواع محصولات و نهاده های کشاورزی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمانشاه، صفایی؛ مدیر تعاون روستایی استان افزود: خرید‌های تضمینی مباشرتی گندم و کلزا بیش از ۳۳ هزار تن و توافق - حمایتی حدود ۴۷ هزار تن بوده که توسط تشکل های وابسته به شبکه گسترده تعاونیهای روستایی استان خریداری شده است.

وی یکی از اهداف این شبکه را حمایت به موقع از کشاورزان و بهره‌برداران این بخش عنوان کرد و گفت: عضویت اکثریت بهره برداران بخش کشاورزی در تشکل‌های وابسته به تعاون روستایی از یک سو سبب اعتماد به این شبکه مردم‌نهاد گردیده از سوی دیگر موجب افزایش تولید و بهره وری و کمک به معیشت کشاورزان می شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید