Iranian Agriculture News Agency

"وفابخش" در بازدید از مزارع کرمانشاه:

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی به همراه مدیران این معاونت و همراهی حاتمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، صفوی معاون تولیدات گیاهی سازمان و هوشیار مدیر زراعت از مرکز جهاد کشاورزی الهیار خانی بازدید کرد.

استان کرمانشاه در نوآوری و جهش تولید دیم‌زارها نمونه است

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمانشاه، جواد وفابخش معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی ضمن بازدید از بخش‌های مختلف مرکز جهاد کشاورزی الهیار خانی با کارشناسان و کشاورزان در این مرکز دیدار داشت و در جریان فعالیت‌ها و روند ارائه خدمات در این مرکز قرار گرفت.

وفابخش و هیئت همراه مسئولین استانی، از مزارع تولید بذرگندم در روستای بلک کبود الهیار خانی بازدید کرد و در ادامه با حضور در در روستای ورمنجه و روستای خانم آباد واقع در حوزه عمل میاندربند شهرستان کرمانشاه وضعیت مزارع کلزا دراین شهرستان را بررسی کرد.

همچنین، بازدیدی هم از کارخانه سورتینگ نخود در روستای دایی‌چی سراب واقع در سراب نیلوفر داشته و در جریان چرخه تولید در این کارخانه قرار گرفتند.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در این بازدید عنوان کرد: اقدامات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در پایگاه‌های نو‌آوری مزارع دیم و طرح جهش تولید در دیم زارها در کشور نمونه و قابل تحسین است.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید