Iranian Agriculture News Agency

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت؛ در سال جاری ۳۰ تن طعمه مسموم علیه موش مغان در سطح ۳۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان کرمانشاه استفاده شده است.

طعمه گذاری ۳۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کرمانشاه علیه موش مغان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمانشاه، فرهاد شریفی با بیان اینکه پیش بینی می‌شود تا طعمه گذاری ۳۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کرمانشاه علیه موش مغان پایان سال بیش از ۲۰ هزار هکتار دیگر از اراضی کشاورزی استان طعمه گذاری شود، گفت: سال گذشته ۷۰ تن طعمه مسموم به صورت رایگان در اختیار کشاورزان استان قرار گرفت و در سطح ۷۰ هزار هکتار از اراضی علیه این جونده طعمه گذاری انجام شد.

شریفی با اشاره به اینکه قیمت هر کیلوگرم طعمه مسموم ۲۳ هزار تومان است، افزود: دولت برای مبارزه با آفاتی مانند موش مغان و سن که جز آفات عمومی هستند از کشاورزان حمایت می‌کند و سموم را به صورت رایگان در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: موش مغان به همه محصولات حمله می‌کند، اما آسیب آن در مزارع کلزا، یونجه و گندم نمود بیشتری دارد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید