Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه خبر داد؛

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اعلام این مطلب گفت؛ در هفته دولت ۷۶ پروژه بخش کشاورزی استان با اعتبار بیش از ۵۹ میلیارد تومان و اشتغالزایی ۵۲۱ نفر افتتاح و یا عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

افتتاح ۷۶ پروژه بخش کشاورزی در هفته دولت

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمانشاه، نوربخش حاتمی با بیان این خبر افزود؛ پروژه‌های موصوف شامل ۶۷ پروژه قابل افتتاح و ۹پروژه دارای عملیات اجرایی است.

وی پروژه های قابل افتتاح هفته دولت را ۶۷ پروژه شامل ؛ ۳۱پروژه در بخش آب و خاک با اعتبار بیش از ۸ میلیارد تومان و اشتغال ۱۵۹نفر، ۱۳پروژه باغبانی با اعتبار بیش از ده میلیارد تومان و اشتغال ۵۵نفر، ۲۰پروژه تولیدات دامی با اعتبار بیش از ۲۱میلیارد تومان واشتغال ۶۲نفر و۳پروژه صنایع تبدیلی با اعتبار ۸میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان و ۳۵نفر اشتغال اعلام کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه سپس به تشریح پروژه هایی  که عملیات اجرایی آنها در هفته دولت آغاز می شود گریزی زد و گفت؛ برای آغاز عملیات اجرایی این ۹پروژه بیش از ۱۱میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام شده و ۲۱۰نفر هم اشتغال خواهد داشت.

وی این پروژه ها را شامل ۴پروژه آب و خاک با اشتغال ۱۹۰نفر، ۴پروژه باغبانی با اشتغال ۱۲نفر و یک پروژه صنایع تبدیلی با اشتغال ۸نفر بر شمرد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید