Iranian Agriculture News Agency

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه؛

کشاورزان مناطق گرمسیری هرچه سریعتر نسبت به سمپاشی مزارع غلات علیه علف های هرز اقدام کنند

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: حفظ سه برگ انتهایی گندم نقش بسزایی در تولید محصول نهایی گندم دارد لذا بایستی با مبارزه اصولی و بموقع از گزند بیماریهای گیاهی در امان باشد.

حفظ سه برگ انتهایی گندم نقش بسزایی در تولید گندم دارد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمانشاه، سید افشین صفوی با بیان این مطلب از کشاورزان مناطق گرمسیری خواست هرچه سریعتر نسبت به سمپاشی مزارع غلات خود علیه علف های هرز اقدام کنند.

وی گفت:  تاکنون 65هزار هکتار از مزارع غلات مناطق گرمسیری علیه علف های هرز مبارزه شیمایی شده است.

صفوی در ادامه کشاورزان مناطق گرمسیری را به استفاده از قارچ کش مناسب مانند تیلت یا فولیکور توصیه نمود و خاطرنشان کرد؛ برای هر هکتار به میزان یک لیتر سمپاشی کافی است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید