Iranian Agriculture News Agency

رئیس گروه نوسازی و تحول اداری سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: در ادامه برنامه های اصلاحی سازمان و در سایه حمایت ها و رهنمودهای ریاست سازمان و با بهره گیری از توان و ظرفیت علمی کارشناسان، مدیران سازمان و اعضای هیأت علمی دانشگاه های سـطح اسـتان دفتر ارتباط سازمان با دانشگاه در محل سازمان جهاد کشاورزی استان راه اندازی شده است.

ایجاد و راه اندازی دفتر ارتباط سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با دانشگاه

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمانشاه، دکتر نصیر صیدی با بیان این مطلب افزود: دفتر ارتباط سازمان با دانشگاه  در راسـتای ضرورت هم افزایی توانمندی های بخش اجرایی کشاورزی و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ایجاد شده است.

وی خاطرنشان کرد: هم افزایی سازمان با دانشگاه می تواند نقش مهم و مؤثری در پر کردن شـکاف موجود بین دانشـگاه و بخش اجرا ایفا کند و از این طریق به ارتقاء سـطح علمی و فناوری سازمان  کمک نماید.

صیدی در ادامه به اهم فعالیت های آینده دفتر ارتباط سازمان  جهاد کشاورزی استان با دانشگاه پرداخت و تصریح کرد: انعقاد تفاهم نامه های همکاری مشترک با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در انجام پایان نامه های و رساله های دانشجویی، برگزاری نشـست ها و جلسات کارشناسـی بین اعضای هیأت علمی دانشـگاهها و کارشناسان و مدیران بخش اجرایی به منظور تبادل نظر در زمینه های مختلف همکاری های تحقیقاتی و آموزشی،  فراهم کردن زمینه هـای همکـاری مشترک بین سازمـان و دانشـگاه به هنگام برگزاری همایش ها، سـمینارها، کنگره ها، کنفرانس ها و یا کارگاههای آموزشی برشمرد.

وی دیگر فعالیت های این دفتر را فراهم کردن زمینه عرضه دستاوردها و تولیدات سازمانی و دانشگاهی در برگزاری نمایشگاهها، برنامه ریزی لازم جهت انجام بازدیدهای دوطرفه کارشناسان و مدیران سازمان و اعضای هیأت علمی دانشگاهها، استفاده از ظرفیت کارشناسان و متخصصین بخش اجرا در امر آموزش های کاربردی در دانشگاه، فراهم کردن زمینه جذب و اشتغال دانشجویان و فارغ التحصیلان در بخش های غیردولتی مرتبط با سازمان و برنامه ریزی لازم در خصوص برگزاری دوره های بازآموزی ویژه کارشناسان و مدیران بخش های اجرایی برشمرد.

رئیس گروه نوسازی و تحول اداری سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه سپس به انجام پروژه هایی که توسط دفتر ارتباط سازمان با دانشگاه انجام می گیرد اشاره داشت و تصریح نمود؛ انجام پروژه های عارضه یابی و شناسایی مشکلات واحدهای تولیدی راکد و غیر فعال با استفاده از مدل تعالی سازمانی (EFQM )، تعیین زنجیره ارزش محصولات مهم و استراتژیک بخش کشاورزی با همکاری مشترک بخش اجرا و دانشگاه و  استقرار چرخه مدیریت بهره وری در سازمان بیان نمود.

صیدی گفت: دکتر حسین پور و محمد نژاد از اعضای هیأت علمی گروههای کارآفرینی و مهندسی صنایع دانشگاه رازی کرمانشاه به عنوان نمایندگان دانشـگاه در دفتر ارتباط سازمان با دانشگاه حضور خواهند داشت.

وی در پایان افزود: از مـدیران سازمـان انتظار می رود که با حضور مسـتمر خود و مشارکت فعال در این دفتر زمینه های مشترک همکاری بین سازمان و

دانشـگاه در شـناسایی و حـل مسائـل و چـالش هـای سازمانی و موجبات ارتقاء سـطح کمی و کیفی دانش و فناوری در سازمان را فراهم نماینـد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید