Iranian Agriculture News Agency

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه خبر داد؛

مدیر توسعه بازرگانی و جانشین رییس سازمان در حوزه تنظیم بازار خبر داد؛ نمایندگان و کارشناسان جهاد کشاورزی به منظور نظارت بر صادرات محصولات کشاورزی در گمرکات مرزهای رسمی استان در دو شیفت کاری حضور مستمر دارند.

حضور مستمر کارشناسان جهادکشاورزی در گمرکات رسمی استان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمانشاه، مدیر توسعه بازرگانی و جانشین رییس سازمان در حوزه تنظیم بازار خبر داد؛ نمایندگان و کارشناسان جهاد کشاورزی به منظور نظارت بر صادرات محصولات کشاورزی در گمرکات مرزهای رسمی استان در دو شیفت کاری حضور مستمر دارند.

تنهایی با بیان این مطلب افزود؛ به منظور تسریع در امر صادرات محصولات کشاورزی به کشور عراق و اقلیم کردستان، تعداد 10  کارشناس سازمان جهت تایید میزان کمیت و کیفیت محصولات صادراتی بخش کشاورزی در کمرگات مرزی در 2 شیفت کاری مستقر هستند.

وی خاطرنشان کرد: با عنایت به افزایش مرزهای رسمی استان به 5 مرز رسمی پرویز خان، خسروی، سومار، شیخ صالح و شوشمی، ایجاد زیرساخت و تسهیلات هرچه بیشتر برای تجار و صادرکنندگان محصولات کشاورزی در دستور کار سازمان جهادکشاورزی است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید