Iranian Agriculture News Agency

رئیس اداره فناوری‌های مکانیزه سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه خبر داد؛

رئیس اداره فناوریهای مکانیزه سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه طی گزارشی گفت؛ 70 درصد تراکتورهای این استان پلاک دارند.

70 درصد تراکتورهای کشاورزی استان پلاک دارند

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمانشاه، رئیس اداره فناوری‌های مکانیزه سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه طی گزارشی گفت؛ 70 درصد تراکتورهای این استان پلاک دارند.

حسین گمار با بیان این مطلب افزود؛ در استان کرمانشاه 28800 دستگاه تراکتور وجود دارد که از این تعداد در حال حاضر 19 هزار و 100 تراکتور پلاک دارند که معادل 70 درصد تراکتورهای کشاورزی استان می شود.

گمار گفت؛ از ابتدای طرح پلاک دار کردن تراکتورها 16781 تراکتور کشاورزی توسط اداره فناوریهای مکانیزه سازمان جهاد کشاورزی با همکاری سازمان نظام مهندسی و همکاری پلیس راهور پلاکدار شده اند.

گمار خاطرنشان کرد؛ از سال 92 تراکتورهای جدید تولیدی دارای پلاک هستند و طرح پلاک دار نمودن شامل تراکتورهای قدیمی و ادوات خودگردان است که پلاک ندارند.

رئیس اداره فناوریهای مکانیزه سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه تصریح نمود؛ از ابتدای سال 98 تاکنون نیز تعداد 4400 تراکتور پلاک دار شده اند.

گمار گفت؛ در برنامه داریم تا پایان سال 99 تمامی ادوات خودگردان کشاورزی استان شامل تراکتور، کمباین و سایر ادوات خودگردان مجهز به پلاک شوند.

گمار سپس به مزایای پلاکدار شدن ادوات خودگردان اشاره داشت و افزود؛ تراکتورهای پلاک دار می توانند کارت سوخت دریافت کنند و در هر زمان و مکان بدون مشکل دسترسی به سوخت داشته باشند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید