Iranian Agriculture News Agency

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد؛

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از پلاک کوبی و هویتگذاری 358 هزار و 924 راس دام از ابتدای طرح هویتگذاری دام تا پایان آبان ماه خبر داد.

پلاک کوبی و هویت‌گذاری بیش از 358 هزار راس دام در استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمانشاه، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از پلاک کوبی و هویت‌گذاری 358 هزار و 924 راس دام از ابتدای طرح هویتگذاری دام تا پایان آبان ماه خبر داد.

خانی با بیان این مطلب افزود: هویت دار کرن دامهای کشور در راستای قانون نظام جامع دامپروری و شیوه نامه اختصاصی حمل و نقل و نگه داری دام زنده و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هویتگذاری برای تمامی دامهای کشور الزامی شده است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر جمعیت دامی استان کرمانشاه حدود 5 میلیون واحد دامی است که در سه سیستم پرورشی روستایی، عشایری و صنعتی در حال نگه داری و تولید است.

خانی گفت: کلیه دامداران، تولیدکنندگان، پرورش دهندگان، فروشندگان، صادرکنندگان و وارد کنندگان دام موظف به استفاده از شناسه ملی دام(کد پانزده رقمی) و دریافت شناسنامه دام از مرکز یا نمایندگان رسمی آن بوده و مرکز نژاد دام با نمایندگان رسمی آن موظف به صدور شناسه و شناسنامه ملی برای تمامی دام‌های کشور است.

وی هدف از اجرای طرح را شناسایی دامهای موجود، ثبت اطلاعات دام و دامدار در سامانه هویتگذاری دام کشور، مبارزه با قاچاق دام زنده، برآورد تولید محصولات دامی بصورت دقیق، بهبود مدیریت تولید و عرضه محصولات دامی، جایجایی هدفمند دام در سطح استان و کشور، رصد و پایش بیماریهای دامی، وحدت رویه در پلاک کوبی دامها و پایش و رصد دام های استان برشمرد.

وی در ادامه به اقدامات و فعالیت های معاونت بهبود تولیدات دامی در راستای طرح پلاک کوبی و هویتدار نمودن دامهای استان اشاره داشت و افزود؛ جلسات توجیهی متعدد و مستمر با کارگزاران صندوق بیمه محصولات کشاورزی، کلینیک های خصوصی وابسته به اداره کل دامپزشکی و نظام دامپزشکی، اتحادیه تعاونیهای عشایری وابسته به امور عشایر و اتحادیه و تعاونیهای دامداران استان، تشکیل شده است و در این راستا جلسات کارگروه هویتگذاری دام استان با حضور نماینده ادارات مرتبط، به صورت مستمر برگزار می شود و نحوه اجرای پروژه هویتگذاری با جهاد کشاورزی شهرستانها و ادارات مکاتبه شده و از طریق تهیه بنر و ارسال پیامک به اطلاع دامداران سطح استان رسیده است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه معرفی عوامل اجرای هویتگذاری به مرکز اصلاح نژاد دام کشور برای دریافت کد و رمز عبور جهت ثبت اطلاعات در سامانه هویتگذاری، پلاک کوبی و ثبت اطلاعات در سامانه هویتگذاری و خرید پلاک گوش از شرکت های معتبر تایید شده توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور توسط بخش خصوصی را از دیگر فعالیت های معاونت بهبود تولیدات دامی استان برشمرد.

خانی سپس به عوامل اجرایی طرح اشاره داشت و گفت؛ عوامل اجرایی شامل اتحادیه دامداران و شرکت های تعاونی تحت پوشش آن در سطح استان، کارگزاران بیمه دام وابسته به صندوق بیمه بانک کشاورزی استان، کلینیک های بخش خصوصی و کارگزاران وابسته به اداره کل دامپزشکی، اتحادیه شرکت های تعاونی عشایریو پیمانکاران بخش خصوصی پروژه های اصلاح نژاد دام می باشند.

خانی افزود؛ با توجه به گستردگی و اهمیت طرح جهت اجرای کامل و هویتگذاری تمامی دامهای استان حمایت و همکاری مسئولین و دستگاههای اجرایی استان ضروری است.

وی در اجرای طرح هویتگذاری دام به دامداران سطح استان توصیه های داشت که به شرح ذیل می باشند:

1 – طرح هویتگذاری و بیمه دام اجباری شده و دامهای بدوم پلاک گوش قاچاق محسوب می شوند

2-جهت کسب اطلاع از طرح هویتگذاری دام به مراکز جهاد کشاورزی مراجعه نمایند

3- پلاک کوبی و هویتدار نمودن دام بدون ثبت در سامانه فاقد ارزش می باشد

4- جهت دریافت خدمات از جهاد کشاورزی و سایر ادارات مرتبط لازم است دامهای خود را با پلاک گوش های پانزده رقمی هویتگذاری نمایند

5- جهت پلاک کوبی با پلاک گوش های پانزده رقمی و ثبت اطلاعات دام خود به مراکز مجاز معرفی شده از طرف سازمان جهاد کشاورزی مراجعه نمایند

6- با مراجعه به کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی در سطح استان ضمن استفاده از مزایای بیمه اجباری دام، دامهای آنها پلاک کوبی و هویتگذاری می شود

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید