Iranian Agriculture News Agency

برای اولین بار انجام شد؛

برای اولین بار و در شهرستان سرپل ذهاب کشت هیدروپونیک علوفه در روستای رضا لک شهرستان سرپل ذهاب انجام شد.

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمانشاه، اولین کشت هیدروپونیک علوفه در یک واحد ۳۰ متر مربعی تولید علوفه سبز نموده و علوفه ۴۰ راس دام سبک را  تامین می کند. کشت علوفه این واحد به صورت مستمر و مداوم است به طوری که با برداشت علوفه مجددا در یک سینی کشت انجام می گیرد.

در واحد فوق علوفه هایی نظیر جو، یولاف و ماشک را می توان کشت کرد.

از ویژگیهای این واحد تولید علوفه می توان به تولید در فضای کم، مصرف پایین آب، تازه خوری و استمرار تولید اشاره داشت ضمن اینکه گوشت تولیدی نیز ارگانیک خواهد بود.

شایان ذکر است در هر سینی در هر کیلوگرم کشت جو می توان ۷کیلوگرم علوفه طی یک هفته برداشت نمود و به تغذیه دام رساند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید