Iranian Agriculture News Agency

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه:

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت؛ طرح کاداستر و حدنگاری در سطح ۲۲۰هکتار از اراضی با انعقاد قرارداد با شرکتهای مشاور در استان کرمانشاه در دست اقدام است.

طرح کاداستر و حدنگاری در سطح ۲۲۰هکتار از اراضی استان در دست اقدام است

به گزارش خبرنگار ایانا در کرمانشاه، مهندس پرنوره با بیان خبر فوق افزود: برنامه کاداستر و حدنگاری در راستای ثبت مالکیت کشاورزان و صدور اسناد مالکیت اجرایی شده است.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای برنامه کاداستر و حدنگاری کشاورزان و زارعین پس از چندین دهه انتظار صاحب سند می شوند.

پرنوره تصریح نمود: علاوه بر ثبت مالکیت و رفع تعارضات فی مابین کشاورزان و زارعین؛ کشاورزان می توانند جهت دریافت تسهیلات از املاک بعنوان وثیقه ضمانت استفاده نمایند.

وی افزود: به موازات اجرای برنامه فوق، برنامه رفع تداخلات در دستور کار قرار دارد و این برنامه می تواند تعارضات و تداخلات ناشی از اجرای قوانین متعدد از جمله قانون اصلاحات ارضی، کشت موقت و شورای هیئت و اجرای قانون ملی شدن مراتع منابع ملی بر روی عرصه واحد را تعیین تکلیف و به نقشه تجمیعی صادر که منجر به صدور نقشه های اصلاحی منابع طبیعی و اداره ثبت می گردد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه ادامه داد: این طرح دقیقا حدودات عرصه های ملی و مستثنیات اراضی کشاورزی و... را از هم منفک که منجر به کاهش ورود پرونده های قضایی گردیده و دقیقا حدودات عرصه ها را مشخص می نماید.

پرنوره اظهار نمود: مدیریت امور اراضی حسب تقاضای سرمایه گذاران به صورت مستمر پس از تشکیل پرونده اقدام به برگزاری کمسیون تبصره یک ماده یک برای طرح های غیر کشاورزی و صدور مجوز تغییر کاربری می نماید.

وی گفت: همچنین در راستای طرح های کشاورزی مستمرا پس از تشکیل پرونده و اخذ استعلام لازم مجوزهای لازم در راستای تبصره ۴الحاقی به ماده یک قانون حفظ کاربری توسط ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان صادر می گردد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: به منظور حفظ و حراست از عرصه های کشاورزی؛ زراعی و باغات با راه اندازی سامانه ۱۳۱ و گشت های ویژه حفظ کاربری به طور مستمر عرصه های کشاورزی زراعی و باغی را مورد پایش و رصد قرار داده ایم و با هرگونه ساخت و ساز در راستای مواد ۳ و ۱۰قانون حفظ کاربری برخورد و متخلفین به مراجع قضایی معرفی می گردند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید