Iranian Agriculture News Agency

دکتر دارابی مدیر جهادکشاورزی شهرستان سرپلذهاب از آغاز برداشت کلزا در مزارع شهرستان سرپلذهاب خبر داد وبیان کرد ؛ درسال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰مقدار ۱۴۷ هکتار از اراضی کشاورزی زیرکشت کلزا قرار گرفت که در این راستا تعداد ۲ دستگاه کمباین با هد مخصوص برداشت کلزا آماده می باشند و یک مرکز خرید تضمینی در شهرستان آماده خرید محصول کلزا میباشد.

آغاز برداشت کلزا درشهرستان سرپل ذهاب

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمانشاه، دارابی مدیر جهادکشاورزی شهرستان سرپلذهاب از آغاز برداشت کلزا در مزارع شهرستان سرپلذهاب خبر داد وبیان کرد ؛ درسال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰مقدار ۱۴۷ هکتار از اراضی کشاورزی زیرکشت کلزا قرار گرفت که در این راستا تعداد ۲ دستگاه کمباین با هد مخصوص برداشت کلزا آماده می باشند و یک مرکز خرید تضمینی در شهرستان آماده خرید محصول کلزا است.

دکتر دارابی افزود ؛ پیش بینی می شود مقدار ۲۲۰ تن کلزا برداشت و تحویل مرکز خرید  شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید