Iranian Agriculture News Agency

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه :

برگزاری جلسه رییس مرکز گسترش اقتصاد مقاومتی استان کرمانشاه با رییس سازمان کشاورزی استان کرمانشاه

رییس مرکز گسترش اقتصاد مقاومتی استان کرمانشاه صبح امروز ضمن دیدار با رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه ،به ارائه گزارشی از فعالیت های صورت گرفته در حوزه اقتصاد مقاومتی استان کرمانشاه ارائه داد.

هدف اقتصاد مقاومتی در استان کرمانشاه افزایش درآمد سرانه کشاورزان است

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمانشاه، در ابتدای این جلسه فرزاد جعفری با اشاره به وظایف مرکز گسترش اقتصاد مقاومتی استان کرمانشاه ،بحث رونق تولید ، پشتیبانی از تولید و مانع زدایی ها را از وظایف اصلی مرکز اقتصاد مقاومتی استان برشمرد و گفت ؛ در بخش کشاورزی بسترهای بسیار مناسبی برای رونق تولید و پشتیبانی از تولید وجود دارد.

شهریار قاسمی نیز در این جلسه ضمن استقبال از اقدامات مرکز اقتصاد مقاومتی استان کرمانشاه گفت: از سرمایه گذاری و پشتیبانی از تولیدات بخش کشاورزی کاملا حمایت و آن را تسهیل خواهیم کرد.

قاسمی رویکرد اصلی اقتصاد مقاومتی را تلاش برای حل مشکلات اقتصادی کشور و افزایش توانمندی کشور برای صادرات محصولات مازاد اطلاق کرد و افزود : در استان کرمانشاه برنامه مدونی جهت تقویت اقتصاد بخش کشاورزی و رونق تولید ،تهیه شده و هدف از تعریف برنامه اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی افزایش ثروت در بخش کشاورزی استان وارتقاء درآمد سرانه کشاورزان است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید