Iranian Agriculture News Agency

طرح کشاورزی حفاظتی با هدف افزایش تولید، سال گذشته در ۵۵ هزار هکتار از اراضی گندم دیم استان اجرا شد و نقش مهمی در کاهش هزینه های تولید و افزایش درآمد کشاورزان داشته است.

اجرای طرح کشاورزی حفاظتی در مزارع کردستان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کردستان، مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی کردستان با بیان اینکه کشاورزی حفاظتی هدف اصلی اجرای طرح جهش تولید در دیمزار‌ها است گفت: امسال طرح جهش تولید با تأکید بر اجرای طرح کشاورزی حفاظتی در ۱۴ هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی استان کردستان اجرایی می‌شود.

مرادی صرفه‌جویی ۷۰ تا ۸۰ درصدی زمان انجام عملیات خاک‌ورزی و کاهش قابل توجه هزینه‌های تولید و در نتیجه افزایش درآمد کشاورزی را از تأثیرات اجرای این طرح عنوان کرد.

مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی استان به کشاورزی حفاظتی و تاثیرات آن در اقتصاد و پایداری محیط زیست اشاره کرد و افزود: یکی از مهم‌ترین ارکان اجرای این طرح انجام تحقیقات کشاورز محور با مشارکت کشاورزان است.

مرادی با اشاره به اینکه طرح جهش تولید در ۱۵ استان کشور اجرا می‌شود؛ گفت: در سال گذشته ۲۷ درصد سطح اجرایی جهش تولید کشور در کردستان اجرا شد و امسال ۱۸ درصد از این طرح در اراضی کردستان اجرا می‌شود.

مرادی با بیان اینکه کمبود بارش در سال زراعی جاری مشهود است و پیش‌بینی‌های هواشناسی هم حکایت از استمرار خشکسالی‌ها دارند گفت: این مسئله اهمیت مدیریت منابع آبی برای مقابله با بحران خشکسالی را بیشتر می‌کند.

وی حفظ بقایا در خاک، تناوب در کشت و کم خاک ورزی و بی خاک ورزی از مهمترین اصول کشاورزی حفاظتی است که باید در طرح جهش تولید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد.

مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی استان کردستان با تأکید بر مصرف بذر‌های گواهی شده در استان خاطرنشان کرد: باید اقدام اساسی در جهت توزیع بذر‌های گواهی شده انجام شود و کشاورزان به این باور برسند که استفاده از این بذر‌ها تأثیر بسزایی در افزایش تولید خواهد داشت.

مرادی به بحث تغذیه و استفاده از کود‌های مناسب در اجرای طرح جهش تولید اشاره کرد و افزود: کشاورزان استان در زمان کاشت و نیز داشت محصول با توصیه کارشناسان جهاد کشاورزی از کود‌های مناسب استفاده کنند تا بهره وری مناسبی داشته باشند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید