Iranian Agriculture News Agency

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان؛

اختصاص ۱۰۰ تن بذر ماشک به استان

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان گفت: امسال در قالب طرح جهش تولید در دیمزارهای کردستان 30 تن بذر نخودعلوفه ای دیم دردو رقم آردا وتاشکن در سطح مزارع استان کشت می‌شود.

30تن بذر نخود علوفه‌ای در کردستان کشت می‌شود

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کردستان، محمدصالح احمدی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان در اولین جلسه طرح جهش تولید در دیمزارهای استان کردستان، اظهار کرد: این طرح قرار است در سطح 189 هزار هکتار از اراضی استان به اجرا درآید.

وی با بیان اینکه طرح جهش تولید در دیمزارهای استان کردستان  در10 شهرستان، 56 دهستان و هزار و 210 روستای استان به اجرا در خواهد آمد، افزود: در این طرح 196 هزار و 94 کشاورز طرف قرارداد ما هستند که معادل 17 درصد می باشد.

احمدی با اشاره به برنامه عملیاتی پایلوت جهش تولید دیم به تفکیک شهرستان در سال زراعی 1400-1399 بیان کرد: از این مقدار 143 هزار هکتار مربوط به گندم،13 هزار هکتار جو،25 هزار هکتار حبوبات،5 هزار هکتار علوفه و 3 هزار هکتار نیز مربوط به دانه های روغنی است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان به گزارش پیشرفت فیزیکی قرارداد (ثبت در سامانه) طرح جهش تولید در دیمزارها اشاره کرد و عنوان کرد: 100 درصد برنامه های ابلاغی به استان در تمام محصولات اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه سال گذشته 260 نفر در اجرای طرح جهش تولید در دیمزاهاری استان مشارکت داشته اند، اظهارداشت: قطعا این تعداد امسال باتوجه به افزایش سطح زیرکشت در این طرح افزایش خواهد یافت.

احمدی خاطرنشان کرد: امسال در سطح 80 هزارو 900 هکتار محلول پاشی کود، در سطح 76 هزارو 100 هکتار نیزکود سرک و در سطح 74 هزارو 685هکتار نیز مبارزه با علف های هرزپهن برگ و نازک برگ انجام شده است.

اختصاص 100 تن بذر ماشک به استان

وی به برش بذر ماشک  طرح جهش تولید در دیمزارهای استان کردستان سال زراعی 1401-1400اشاره کرد و گفت:امسال 100 تن بذر ماشک در فازاول به استان کردستان ابلاغ شده که در این راستا باید کشاورزان مشمول شناسایی و بذر بین آنها توزیع شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان یادآورشد: قرار است امسال 30  تن بذر نخودعلوفه ای دیم  دردو رقم آردا وتاشکن در سطکح مزارع استان کشت شود.

وی افزود: قیمت تمام شده این بذر نخود علوفه ای64 هزار تومان هست که وزارتخانه جهاد کشاورزی به ازاء هر کیلو 34 هزار تومان یارانه اختصاص داده و تنها 30 هزار تومان آن توسط کشاورز پرداخت می شود.

احمدی عنوان کرد:تاکید ما این هست که کشاورزان طرق قرارداد در حوزه کشت ماشک و نخود  علوفه ای کشاورزان دامدار باشند تا بتوانند از تولیدات مزارع  خود استفاده کنند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید