Iranian Agriculture News Agency

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان:

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان تهیه بذر بستر مبتنی بر کشاورزی حفاظتی، عدم استفاده از گاو آهن برگردان و شیب نزدن زمین در جهت شخم را برای حفاظت از اراضی کشاورزی ضروری دانست و گفت: که باید هرچه سریع‌تر به سمت روش‌های مدرن روز در کشاورزی حرکت کنیم.

کشاورزی در کردستان باید به سمت روش‌های مدرن حرکت کند

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کردستان، مهندس روحی،  در جلسه ستاد کشت پاییزه، تهیه بذر بستر مبتنی بر کشاورزی حفاظتی ،عدم استفاده از گاو آهن برگردان و شیب نزدن زمین در جهت شخم را برای حفاظت از اراضی کشاورزی ضروری دانست و اظهار کرد: باید هرچه سریع‌تر به سمت روش‌های مدرن روز در کشاورزی حرکت کنیم.

وی توجه به کشاورزی حفاظتی (کم خاک ورزی و بی خاک‌ورزی ) را در کشاورزی امروزه بسیار مهم دانست و افزود: باید استفاده از ارقام پر بازده را در کشاورزی افزایش دهیم.

روحی عنوان کرد: با توجه به آزمایشات و مطالعات صورت گرفته در سطح استان، رقم سرداری( نوعی رقم گندم دیم ) در مقایسه با سایر  ارقام معرفی شده کم بازده‌تر است.

وی اعلام کرد: که برای مناطق سرد استان ۱۲ رقم و برای مناطق معتدل بیشتر از ۱۶ رقم بذر معرفی شده است.

روحی،باران،صدرا،هشترود،اوحدی،مهر،راد،هور،کمال،رحم،هما،آذر ۲ را از ارقام کشت شده ذکر کرد و افزود: اکثر این ارقام به شرایط کم خاک ورزی و بی خاک ورزی واکنش مثبت نشان داده و برای شرایط کشاورزی حفاظتی توصیه می‌شود.

وی گفت: مطابق تحقیقات صورت گرفته برای کاهش ریسک تولید بهتر است که کشاورزان چند رقم را در سطح مزرعه خود بکارند.

روحی عمق کشت غیر یکنواخت و سرعت کشت زیاد را مشکل بزرگی دانست و خاطرنشان کرد: به علت کاهش یافتن عناصر و مواد مورد نیاز برای گیاه( علی رغم ثابت ماندن سطح پتاس) حاصلخیزی اراضی استان کم شده است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید