Iranian Agriculture News Agency

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی کردستان:

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: بیش از ۲۱ هزار تُن بذر گندم آبی و دیم برای کشت پاییزه امسال در استان خریداری شده است.

بیش از ۲۱ هزار تُن بذر گندم برای کشت پاییزه در کردستان خریداری شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کردستان، حیدر مرادی، اظهار داشت: براساس برنامه‌ریزی انجام شده قرار بود امسال ۳۶ هزار تن بذر گندم در استان تولید شود که به دلیل خشکسالی این مهم تحقق پیدا نکرد.

وی با اشاره به اینکه ۶۶ درصد برنامه مذکور در استان محقق شده است، اضافه کرد: ۲۱ هزار و ۵۰۰ تن انواع ارقام بذر گندم آبی و دیم در استان تولید و خریداری شده است.

 مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی کردستان با بیان اینکه نگرانی بابت تامین بذر مورد نیاز کشاورزان برای کشت پاییزه امسال وجود ندارد، گفت: شرکت بازرگانی دولتی استان هم ۱۰ هزار و ۳۰۰ تن بذر مرغوب ارقام جدید گندم هم چون هما، صدرا، باران و اوحدی ذخیره کرده است.

مرادی با اشاره به اینکه در صورت نیاز استان از ذخیره بذر گندم هم بین کشاورزان توزیع خواهیم کرد، یادآور شد: نیاز سالانه استان به بذر گندم حدود ۹۰ تا ۹۵ هزار تن است که ۲۱ هزار و ۵۰۰ تن بذر گواهی شده توسط سازمان تامین و مابقی آن هم از بذور خودمصرفی است.

وی به ارقام گندم کشت شده در استان اشاره کرد و گفت: در گندم آبی بذور پیشگام، میهن و حیدری و در گندم دیم ۱۰ تا ۱۱ رقم هم چون باران، واران، صدرا، رصد، هشترود، اوحدی، آذر۲، هما و سرداری سالانه در اراضی کشاورزی استان کشت می شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید