Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان کردستان:

توسعه بخش کشاورزی مستلزم ایجاد و تقویت تشکل های قوی و منسجم است

سپری گفت: تشکلها و نهادهای مدنی از عناصر اصلی شکل گیری جامعه مدنی هستند و ما با تمام توان از تشکلهای شکل گرفته در بخش کشاورزی حمایت می کنیم.

اساس جامعه، نهادهای مدنی و تشکل های آن است که باید به آنها توجه ویژه شود

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کردستان، محمد فرید سپری در اولین جلسه کار گروه تخصصی صندوق حمایت از بخش کشاورزی استان اظهار کرد: باید همانند کشورهای توسعه یافته بر روی فعالیت تشکل ها و تعاونی ها سرمایه گذاری شود و از جهات مختلف مانند آموزش و تقویت موجب رشد و موفقیت آنها را فراهم نمود.

 وی با بیان اینکه هدف نهایی تشکل‌ها و نهاد های مدنی رفع فقر و محدودیت است افزود:  در کشورهای توسعه یافته موفقیت در اکثر فعالیتهای سازنده، حاصل اعتماد به بخش خصوصی بوده است.

سپری خاطرنشان کرد: در ایران حدود 18 میلیون هکتار زمین زراعی وجود دارد که اغلب بصورت قطعات پراکنده و در اندازه های مختلف مورد بهره برداری قرارمی گیرند.

وی ادامه داد:  پراکندگی قطعات اراضی کشاورزی میطلبد که هر چه بیشتر به بحث یکپارچه سازی اراضی پرداخته شود همچنین زمینه فعالیت تعاونی های تولید تقویت بشود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان  خاطر نشان کرد: امروزه پراکندگی قطعات زمین مانع اساسی راه پیشرفت و توسعه کشاورزی و جامعه روستایی است و یکپارچه سازی و یا هماهنگ نمودن فعالیت های کشاورزی مستلزم ایجاد تشکلها و تعاونی های فعال است.

سپری با تاکید بر ایجاد تشکلهایی قوی، کارا و توانمند در بخش کشاورزی تصریح کرد: بالا بردن توان تولید در بخش کشاورزی با وجود قطعات خرد اراضی مستلزم یک عزم همگانی و توسعه تشکل های ویژه در بخش کشاوزی است.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف اساسی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی تقویت تشکل‌های مختلف است یاداورشد: تشکل های بخش کشاورزی استان در حوزه دام، طیور و زنبور عسل ایجاد و شایسته است در بخشهای زراعت و باغبانی به این موضوع توجه شود.

سپری با  بیان اینکه باید تشکل ها در بخش زراعت و باغبانی هم تقویت شوند و با قدرت بیشتری در بخش کشاورزی فعالیت کنند افزود: مهمترین مسئله برای توسعه در این بخش ها مشارکت خود کشاورزان و باغداران است که باید بیش از پیش پای کار باشند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان هدف اصلی تشکیل و تقویت تشکل های بخش کشاورزی را افزایش بهره وری و کسب درآمد بیشتر برای بهره برداران  دانست و تاکید کرد: معاونت بهبود تولیدات گیاهی برای احیای تشکلها تلاش و مقدمات کار را فراهم نماید تا برای بهینه شدن ارقام و صادرات محصولات و سایر موارد مورد نظر در این بخشها تسهیل ویژه ایجاد شود

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید