Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیجار هشدار داد:

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان بیجار گفت: با توجه به شرایط خاص آب و هوایی در سال جاری و بالا بودن تراکم پوره سن گندم در مزارع و محدودیت زمان مبارزه، ضروری است کشاورزان هر چه سریعتر نسبت به سمپاشی مزارع خود اقدام نمایند.

کشاورزان مبارزه با پوره سن را جدی بگیرند

به گزارش خبرنگار ایانا از کردستان، پیمان قمری، اظهار کرد: در سال جاری در 58677 هکتار از مزارع شهرستان سمپاشی در مرحله سن مادر، 6200 هکتار در مرحله پوره سن، 20895 مبارزه با علف هرز و 15060 هکتار محلول پاشی کود انجام شده است.

وی افزود:بهترین زمان مبارزه با این آفت زمانی است که سن مادر تخم گذاری نکرده است و کشاورزانی که در این برهه همزمان با سمپاشی مزارع، اقدام به محلول پاشی کود NPK کرده اند خسارت کمتری دیده و پوره سن در مزارع آنها از حد نرمال کمتر است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیجار گفت: آفت سن مادر در کمیت مزارع تاثیر می گذارد اما سن پوره علاوه بر کمیت بر کیفیت گندم و در نهایت آرد حاصل نیز موثر است و اگر کنترل نشود نابودی محصول را به دنبال دارد.

قمری اظهار داشت: در سال زراعی جاری استمرار خشکسالی کم سابقه، پوشش گیاهی ضعیف در مراتع، زمستان با آب و هوای معتدل و از طرفی ریزش تدریجی باعث طغیان آفت سن و موجب گردیده مزارع گندم و جو در اکثر مناطق شهرستان در معرض خطر خسارت شدید سن قرار گیرد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید