Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان از درخواست گروه صنعتی میهن برای اجرای کشاورزی قراردادی در کردستان خبر داد.

درخواست گروه صنعتی میهن برای اجرای کشاورزی قراردادی در کردستان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کردستان،جلسه شرکت «حامی کشاورز وطن» در زیرمجموعه گروه صنعتی میهن با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، مدیر تعاون روستایی استان، مدیر توسعه بازرگانی سازمان و مدیر عامل شرکت حامی کشاورزی وطن برگزار شد.

هدف از برگزاری جلسه ورود شرکت هلدینگ میهن برای توسعه کشاورزی قرارداری و خرید تضمینی محصولات کشاورزی استان به ویژه دانه روغنی کز ا بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با تاکید بر همکاری سازمان جهاد کشاورزی با این مجموعه خواستار سرمایه گذاری گروه صنعتی میهن در استان شد و تصریح کرد، تیم اقتصادی، در راس استاندار استان،  به جد از شما و تمام سرمایه گذارن  در کردستان حمایت خواهد کرد.

سپری پتانسیل های بخش کشاورزی به ویژه آب و هوای مساعد، تولید محصول سالم و ارگانیک، بهره برداران فهیم، نزدیکی به مرز باشماق و حمایت بخش دولتی را بهترین شرایط برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان دانست.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید