Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان گفت: تلاش می شود همه توان و ظرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان برای کاهش قیمت مرغ بکارگیری شود.

بکارگیری توان و ظرفیت سازمانی استان برای ادامه کاهش قیمت مرغ

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، محمد فرید سپری، در جلسه تنظیم بازار گوشت مرغ، با حضور رئیس سازمان جهادکشاورزی استان کردستان، مدیرکل دامپزشکی، مدیر سازمان تعاون روستایی، مدیرکل پشتیبانی امور دام، معاون سازمان صمت و معاونین و مدیران ستادی مرتبط برگزار شد، اظهار کرد :استان کردستان در تولید مرغ هیچ محدودیتی ندارد و همچنان گوشت مرغ با کیفیت در این استان تولید می‌شود.

وی افزود: در شهرستان‌های استان هفته اخیر 234 مجوز برای کشتار  تعداد چهارصد یازده هزار ودویست وپنجاه قطعه مرغ به مقصد  کشتارگاه های  داخل استان صادر شده است و از این هفته شصت درصد مجوز برای داخل استان وچهل درصد برای خارج استان صادر شود و بر اساس ظرفیت تولید و کشش بازار اعداد تغییر خواهند کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: در راستای کاهش هزینه خانوار و بهبود معیشت مردم تلاش براین است قیمت‌های مصوب برای هر کیلوگرم گوشت مرغ اجرا شود.

در ادامه این جلسه، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی گفت: بر اساس آمارهای گرفته شده تا تاریخ 12 آبان ماه سال‌جاری  167 واحد با تولید جوجه های چهل روزه  با ظرفیت سیصدو هفتاد وهشت هزار نهصدو بیست قطعه وجود دارد و به مرور روانه بازار می‌گردد و چنانچه مدت پرورش  از چهل روز بیشتر باشد برای این مدت اضافی نهاده به آنها تعلق نمی‌گیرد.

وی یادآورشد: با توجه به شرایط کشتار، وافزایش هزینه تولید خوشبختانه  در تولید مرغ مشکل خاصی وجود ندارد

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید