Iranian Agriculture News Agency

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان:

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان به اهمیت آموزش در تقویت ظرفیت‌های تولید کشاورزی استان تأکید کرد.

 اهمیت آموزش در تقویت ظرفیت‌های تولید کشاورزی ضروریست

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کردستان، محمد حسین سدری رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان اظهارکرد: خوشبختانه با فعالیت‌های پژوهشی خوبی که در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان و در سطح موسسات تحقیقات کشاورزی کشور در زمینه تحقیقات "به زراعی" و "به نژادی" غلات دیم انجام شده، و ما نسبت به سال‌های گذشته، شاهد رشد قابل توجهی در تولید گندم استان هستیم.

سدری گفت: معرفی ارقام جدید و پرمحصول گندم دیم، نخود دیم، ماشک دیم، و برنامه‌های تحقیقاتی و ترویجی متنوع در قالب "نظام نوین ترویج کشاورزی" در سطح ۴۳ پهنه ترویجی، توسط محققان و مروجان، یکی از توفیقات عظیم در کشاورزی استان بوده است.

سدری خاطرنشان کرد: خوشبختانه در سال جاری، با ابلاغ برنامه "طرح ملی یاوران تولید" از سوی وزارت جهادکشاورزی و برنامه ریزی منسجم در استان، مصصم هستیم که در راستای افزایش عملکرد و ارتقای کیفیت گندم، گام‌های عملی و موثرتری برداریم و این پروژه مهم را در مناطق دیم استان، به اهداف پیش بینی شده برسانیم.

وی گفت: یقین داریم این مهم به دلیل همدلی بین مسئولین، تلاش شبانه روزی کارشناسان فنی سازمان، مروجان عرصه و پشتوانه علمی خوبی که در استان داریم، دست یافتنی است.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان گفت: طی سنوات گذشته با اجرای پروژه‌های تحقیقاتی بر روی تعیین مصرف بهینه کود‌های شیمیایی و بیولوژیکی (باکتری‌های محرک‌های رشد گیاه)، خصوصاً "مصرف متعادل کود نیتروژنی" در گندم دیم، نتایج بسیار خوبی، بدست آمده است.

وی ادامه داد: به طور نمونه یک تن افزایش عملکرد دانه گندم دیم در هکتار، به دلیل مصرف بهینه کود نیتروژنی بر اساس آزمایش خاک، یکی از یافته‌های تحقیقاتی قابل ترویج است که اگر این یافته کاربردی را بتوانیم با آموزش بهنگام و بهره گیری از شیوه‌های نوین ترویجی، به سطح پانصد و ۴۰ هزار هکتار از اراضی تحت کشت گندم دیم استان، انتقال دهیم، می‌توانیم شاهد افزایش قابل توجهی در تولید گندم ستان باشیم.

وی یادآور شد: در صورت تخصیص اعتبار پژوهشی مناسب استانی به مرکز و اجرای پروژه‌های تحقیقاتی و تولید یافته‌های کاربردی جدیدتر، می‌توانیم به افزایش تولید و پایداری تولید محصولات کشاورزی استان، بیشتر و موثرتر، کمک کنیم.

وی به کشاورزان و تولیدکنندگان گندم دیمی که در پاییز، به هر دلیل موفق به مصرف بموقع کود فسفره نشده اند، توصیه کرد، در فصل بهار با مصرف کود‌های فسفر محلول در آب آبیاری، کود نیتروژنی و ریزمغذی‌ها در "مرحله پنجه دهی گندم" در دو مرحله محلولپاشی؛ یکی همزمان با مبارزه با سن و دیگری به هنگام مبارزه با علف هرز، می‌توان عملکرد و کیفیت گندم تولیدی را بهبود بخشند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید