Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قروه گفت :امسال در شهرستان قروه طرح پایلوت امکان سنجی کشت نشایی کلزا به صورت گلدانی در خارج از فصل کشت در حال اجرا می باشد۔

طرح پایلوت امکان سنجی کشت نشایی کلزا در شهرستان قروه

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کردستان، خسرو کریمی پناه اظهار داشت: طرح ملی کشت نشایی کلزا  در روستایی کامشگران در راستای افزایش بهره وری در تولید محصولات کشاورزی است.

وی افزود: کشت نشایی به منظور افزایش بهره وری منابع تولید به ویژه آب و سایر نهاده می باشد به طوری که در این طرح حداقل سه نوبت آبیاری به میزان حدود ۱۵۰۰ مترمکعب در هکتار کاهش می یابد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قروه تصریح کرد: در این طرح چون بخشی از مراحل رویش در شرایط گلخانه می باشد فرصت زمانی کافی برای برداشت محصولات رایج منطقه از جمله سیب زمینی تامین می شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید