Iranian Agriculture News Agency

سرپرست مدیریت امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی کردستان

سرپرست مدیریت امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: 605 هزار و پانصد هکتار از اراضی کردستان به کشت گندم اختصاص یافت.

کشت گندم در بیش از600 هزار هکتار از اراضی کردستان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کردستان، سرپرست مدیریت امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: در سال زراعی جاری 605 هزار و پانصد هکتار اراضی زیر کشت محصول گندم رفته که این میزان در مدت مشابه سال گذشته 590 هزار و 450 هکتار بود.

حیدر مرادی افزود: سال گذشته 590 هزار و 450 هکتار از اراضی زیر کشت گندم رفت که از این میزان 32 هزار و 450 هکتار گندم آبی و 558 هزار هکتار گندم دیم بود.

مرادی اصافه کرد: از 605 هزار و 500 هکتار کشت گندم امسال، 32 هزار و 500 هکتار گندم آبی و 573 هزار هکتار گندم دیم است.

سرپرست مدیریت امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: امسال حدود 2/5درصد افزایش کشت گندم را در اراضی استان داشتیم.

مرادی افزود: در سال زراعی جاری قیمت خرید تضمینی گندم از سوی دولت در ازای هر کیلوگرم ۴۰ هزار ریال اعلام شده که این نرخ به نسبت ۲۵ هزار ریال سال گذشته ۶۰ درصد شامل ۱۵ هزار ریال رشد دارد.

وی تداوم کشت ماشک دیم در فرصت باقی مانده و شروع کشت انتظاری حبوبات و گلرنگ دیم را در اسرع وقت به کشاورزان توصیه کرد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید