Iranian Agriculture News Agency

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: برای اولین بار در غرب کشور ۲۶۰ هزار نشای گلدانی کلزا برای کشت خارج از فصل در این استان تولید شده است.

تولید ۲۶۰ هزار نشای گلدانی کلزا در کردستان

به گزارش خبرنگار ایانا در  کردستان، حیدر مرادی مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی کردستان ،اظهار داشت: امسال برای اولین بار کشت نشایی کلزا در دستور کار قرار گرفته که در این عملیات برای تشکیل خزانه، در هر کدام از ۶۵ هزار گلدان پنج عدد بذر کشت شده است.

وی اضافه کرد: به صورت میانگین در هر گلدان چهار نشای ۶ برگی رشد کرده که شامل حدود ۲۶۰ هزار نشاء بوده و اکنون در مزرعه آزمایشی در شهرستان قروه کشت شده است.

مدیرامور زراعت سازمان جهاد کشاورزی کردستان یادآور شد: این طرح به منظور شناسایی بازه زمانی مناسب کشت کلزا بعد از زراعت سیب زمینی، چعندرقند، ذرت دانه ای و گوجه فرنگی اجرا می‌شود.

وی افزود: رفع مسایل مربوط به کشت با بذر کار به علت ریزش بذر کلزا، آماده سازی و تهیه مناسب بستر کشت، کنترل علف‌های هرز صرفه جویی در مصرف آب پاییزه و استقرار مناسب بوته‌های کلزا از دیگر اهداف اجرای این طرح است.

مرادی تاکید کرد: در سال زراعی جاری برای اولین بار در غرب و مناطق سردسیر کشور در ۲۰ مهر نسبت به تهیه خزانه اقدام و با مراقبت و پایش خزانه و انجام عملیات تطابق و سازگاری نشاهای کلزا، نسبت به انتقال آن به زمین اصلی و نشاکاری توام با آبیاری میکرو اقدام شد. 

کلزا از گیاهان دانه‌روغنی مهم در مناطق معتدل بوده و دارای طیف نسبتا وسیعی از سازگاری اقلیمی است. این محصول دارای ۲۵ تا ۵۵ درصد روغن، ۱۸ تا ۲۴ درصد پروتئین و ۱۲ تا ۲۰ درصد پوست است.

در سال زراعی جاری این استان سه هزار و ۵۰۰ هکتار برنامه ابلاغی کاشت کلزا داشت که حدود یک هزار و ۱۰ هکتار از این برنامه ریز کشت رفته است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید