Iranian Agriculture News Agency

رییس سازمان جهاد کشاورزی کردستان تصریح کرد:

رییس سازمان جهاد کشاورزی کردستان تصریح کرد:صادرات و اعمال تعرفه گامی تاثیر گذار در کاهش قاچاق دام زنده است.

صادرات و اعمال تعرفه گامی تاثیر گذار در کاهش قاچاق دام زنده

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کردستان، رییس سازمان جهاد کشاورزی درباره افزایش قیمت گوشت، گفت: علت افزایش قیمت گوشت در داخل نسبت به سال قبل و حتی ماه‌های قبل، گرانی حاکم بر بازار و افزایش هزینه‌های تولید است نه کمبود دام.

محمدفرید سپری یادآور شد: در واقع با وجود یک میلیون و ۹۶۰ هزار دام سبک و سنگین در استان تاثیر قاچاق دام بر قیمت آن حداقل در داخل استان معنی‌دار نیست.

رییس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به بند (ب) تصمیمات جلسه ۱۷۸ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در ۱۱ آبان ۱۳۹۹ اظهار کرد: طبق این بند مسوولیت برنامه ریزی و هماهنگی تامین تولید و واردات انواع نهاده‌های کشاورزی و دام و طیور و همچنین مسوولیت تولید، عرضه و تنظیم بازار مرغ و تخم مرغ تا مرحله عمده فروشی به قیمت مصوب با وزارت جهاد کشاورزی است.

سپری گفت: طبعا صادرات دام زنده پرواری می‌تواند بر رونق صنعت دامپروری اثر مثبت داشته باشد و چنانچه صادرات براساس برنامه و کنترل شده باشد با اعمال تعرفه می‌توان ضمن کنترل حجم آن، درآمد قابل توجهی عاید کشور کرد و با برنامه‌های افزایش تولید گوشت قرمز ضمن بدست آوردن بازارهای منطقه، خود به خود قاچاق دام نیز محدود و کم می‌شود.

وی افزود: با توجه بـه ممنوعیت صـادرات دام زنـده از ۱۷ خرداد ۱۳۹۷ و بدلیل تفاوت نرخ ارز در داخل و خارج کشور و همچنین اختلاف قیمت دام زنده در داخل کشور با آن سوی مرزهـا، انگیـزه افراد برای قاچـاق دام نیز زیاد شده‌ است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی کردستان یادآور شد: در واقع قاچاق دام و میزان آن و مقایسه آن با سال قبل بر اساس اطلاعات اعلام شده از سوی پلیس مرزبانی افزایش چشمگیری داشته است.

بیش از یک هزار راس دام در دست تولیدکنندگان استان مانده است

مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی کردستان نیز با اشاره به اینکه اجرای طرح پیشران افزایش ۱۳ هزار تنی گوشت قرمز در این استان از سال گذشته آغاز شد، گفت: در این مدت یک هزار و ۵۰۰ تن از این برنامه شامل ۱۱.۵ درصد محقق شده است.

حمید رحیمی گفت: در نتیجه کاهش تقاضا به علت گرانی و افزایش تولید در استان هم اکنون بیش از یک هزار راس دام عمدتا سنگین روی دست تولید کنندگان مانده و سازمان جهاد کشاورزی با همکاری استانداری کردستان پیشنهاد صدور مجوز صادرات این تعداد دام را به منظور حمایت از تولید کنندگان به وزارت جهاد کشاورزی ارایه کرده است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون حدود ۱۲ درصد از برنامه پیشران افزایش تولید گوشت قرمز در استان تحقق یافته است، یادآور شد: به همین علت جابجایی دام در استان به نسبت سال های قبل افزایش یافته است.

۱۱۰ هزار راس دام در کردستان هویت‌دار شد

وی افزود: به دلیل افزایش تولید و جابجایی دام در استان در راستای سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی برای تحقق امنیت غذایی  آذر سال گذشته فرایند هویت‌دار کردن دام آغاز شده و از آن پس هرگونه جابجایی دام نیازمند پلاک‌گذاری و هویت‌دار شدن است.  

مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی کردستان یادآور شد: با استفاده از این طرح در سال جاری ۱۱۰ هزار راس دام سبک و سنگین با همکاری دامپزشکی استان پلاک‌گذاری و هویت دار شده و به نقاط مختلف کشور جابجا شده‌اند.

 

صادرات منظم لازمه جهش تولید

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی کردستان نیز با اشاره به اینکه صادرات منظم و با ثبـات لازمـه جهـش تولید است، گفت: لازم است سیاست‌های اتخاذ شده در حوزه صادرات و واردات بر اساس شرایط حـاکم بـر بـازار و مقتضیات زمان صورت گیرد تا موجب ایجاد انگیزه و رغبت تولیدکنندگان جهت افزایش تولیـد و تـامین امنیـت غذایی شود.

شهریار حنیفی افزود: در حال حاضر با توجه به واگذاری مسوولیت تنظیم بازار گوشت سفید و قرمـز بـه وزارت جهـاد کشـاورزی، صدور مجوز صادرات گوشت قرمز به صورت محدود، می‌تواند موجب کاهش انگیـزه قاچـاق و تعـادل بخشـی بـه   دامپروری کشور و حمایت از تولیدکنندگان شود.

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید