Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان

۶۶۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کردستان زیر کشت پاییزه می‌رود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: در سال زراعی جدید حدود ۶۶۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان زیر کشت پاییزه سه محصول گندم، جو و کلزا می‌رود.

کشت پائیزه در 660 هکتار از اراضی کردستان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کردستان، محمدفرید سپری با بیان اینکه کشت پاییزه در کردستان هر سال از اول مهر تا آخر آبان انجام می‌شود، بیان کرد: این میزان از اراضی زیر کشت سه محصول گندم و جو و کلزا می‌رود.

سپری گفت: گندم با ۵۹۱ هزار هکتار بیشترین و کلزا با سه هزار هکتار کمترین میزان را به خود اختصاص داده و محصول جو نیز سهم ۳۶ هزار هکتاری در کشت پاییزه دارد.

وی افزود: در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، ۵۵۸ هزار هکتار از اراضی کشاورزی زیر کشت گندم دیم، ۳۳ هزار هکتار زیر کشت گندم آبی، ۳۰ هزار هکتار زیر کشت جوی دیم، ۶ هزار هکتار زیر کشت جوی آبی و سه هزار هکتار نیز زیر کشت کلزا می‌رود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان بیان کرد: فصل کشت کلزا نیز هم اکنون در حال اتمام است و تاکنون ۹۹۸ هکتار از اراضی کشاورزی استان زیر کشت این محصول رفته است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید