Iranian Agriculture News Agency

مدیر ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان

مدیر ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان گفت: با توجه به شرایط بهره برداران بخش کشاورزی استان کردستان برای انجام بیمه کشاورزی قانون اجرای بیمه کشاورزی نیازمند یک بازنگری جدی و مهم است.

بازنگری اجرای قانون بیمه کشاورزی ضروری است

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کردستان، جعفر نگهدار پیش ظهر امروز در جلسه کارگروه اطلاع‌رسانی آموزش و ترویج بیمه کشاورزی استان کردستان در سنندج، اظهار کرد: در حال حاضر بیش از 400 هزار نفر در فضای مجازی از اطلاع‌رسانی‌های ترویج کشاورزی استان کردستان بهره‌مند هستند.

وی افزود: ایجاد شرایط بهتر برای انجام بیمه کشاورزی می‌تواند کشاورزان را به سمت تولید پایدار سوق دهد.

سازوکارهای لازم برای بهره‌مندی کشاورزان از خدمات بیمه‌ای فراهم شود

مدیر ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان تاکید کرد: ایجاد سازو کارهای لازم برای بهره‌مندی بهره‌برداران بخش کشاورزی از خدمات بیمه باید به عنوان اولویت مدنظر قرار گیرد.

وی با تاکید براینکه اهمیت استفاده بیمه در زندگی بر هیچ کس پوشیده نیست، عنوان کرد: اهمیت این موضوع در بخش کشاورزی باتوجه به شرایط اقلیمی استان کردستان از بیش از سایر نقاط است.

استفاده از ظرفیت رسانه‌های دیداری و شنیداری در امر ترویج

وی با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی در خصوص بیمه کشاورزی گفت: استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌های دیداری و شنیداری، نوشتاری و فضای مجازی و ارتباط مداوم کارشناسان مراکز، سایت‌های الگویی با بهره‌برداران به منظور تشویق بهره‌برداران بخش کشاورزی امری ضروری و بهترین خروجی‌ را می‌تواند داشته باشد.

مدیر ترویج سازمان جهاد کشاورزی کردستان بر استفاده از ظرفیت ترویج برای اطلاع‌رسانی بیمه کشاورزی تاکید کرد و افزود: مدیریت ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان با بهرمندی از 44 مرکز جهاد کشاورزی، 253 نفر کارشناس در حوزه‌های مختلف کشاورزی که در 263 پهنه فعالیت دارند ظرفیت  مهمی در اطلاع‌رسانی بیمه کشاورزی است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید