Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان؛

۲۹۵ میلیارد ریال از مطالبات گندمکاران کردستان پرداخت شد.

پرداخت بهای گندم خریداری شده به کشاورزان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کردستان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با بیان اینکه ارزش گندم خریداری شده این استان به ارزش ۹۵۲ میلیارد و ۶۳۱ میلیون ریال برآور شده است گفت: در نخستین مرحله ۲۹۵ میلیارد ریال از این میزان به حساب گندمکاران پرداخت شده است.

محمد فرید سپری با اشاره به اینکه هم اکنون آهنگ خرید این محصول اکنون به ۶ هزار و ۲۱۷ تن در هر روز رسیده است اظهار کرد: تا کنون در این استان ۳۷ هزار و ۴۸۶ تن گندم به صورت تضمینی خریداری شده است.

سپری گفت: هم اکنون ۳۲ هزار و ۶۲۴ تن از محصول خریداری شده در سامانه سیفا ثبت شده و بر اساس فایل‌های ارسالی از مراکز خرید تضمینی ۲۴ هزار ۴۱۲ تن نیز در سامانه بانک کشاورزی به ثبت رسیده است.

سپری گفت: همچنین ۵۷۳ تن کلزا در مراکز خریداری شده که در این راستا ۵۲۶ تن مقدار کلزا تجمعی ثبت شده در سامانه سیفا ۴۹۶ تن نیز مقدار ثبت شده در سامانه بانک کشاورزی است.

سپری افزود: امسال ۹۰ مرکز خرید تضمینی گندم در استان گندم مازاد بر نیاز کشاورزان را خریداری می‌کنند که از این تعداد ۶۸ مرکز مربوط به تعاون روستایی و مابقی سیلو‌های بخش دولتی و خصوصی است.

وی گفت: نرخ پایه خرید تضمینی گندم با افت چهار درصد مفید و یک درصد غیر مفید، هر کیلوگرم ۲۵ هزار ریال تعیین شده که نسبت به نرخ خرید ۱۷ هزار ریال سال گذشته ۴۷ درصد رشد داشته است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید