Iranian Agriculture News Agency

مسوول امور پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و مناطبع طبیعی کردستان

مسوول امور پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و مناطبع طبیعی کردستان گفت: سه گونه عقرب جدید برای اولین بار در کشور و این استان شناسایی و توسط موسسه رازی تایید شد.

گونه عقرب مزوبوتوس اپیوس شناسایی شده در کردستان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کردستان، فرهاد کرمی اظهار کرد: این گونه‌ها شامل کمپسوبوتوس کفتانی، ادنتوبوتوس دوریه، اورتوکیروس ایرانوس است که محل سکونت آنها بیشتر در شرق استان کردستان است.

وی اضافه کرد: این دستاورد تحقیقاتی حاصل اجرای پروژه بررسی اکومورفوتیپ عقرب‌های استان کردستان توسط دکتر هومن خان بابایی پژوهشگر بخش تحقیقات علوم دامی و دامپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان در سال ۱۳۹۸ انجام گرفته است.

کرمی با بیان اینکه در کردستان زیستگاه‌های با بستر سنگلاخی (کوهستانی)، ماسه‌ای (بیابانی) و خاکی شناسائی و مورد بررسی قرار گرفت، یادآور شد: این پروژه قسمتی از طرح ملی بررسی اکومورفوتیپ عقرب‌های ایران است و مجری ملی پروژه دکتر شاهرخ نویدپور رییس آزمایشگاه ملی تحقیقات عقرب کشور و موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی است.

وی افزود: مطالعه مختصات جغرافیایی محل صید عقرب‌های استان نشان می‌دهد که بیشترین پراکندگی از نظر تنوع و جمعیت در مناطق شمالی، شرقی، میانی و جنوب شرقی استان بوده و هر چه به سمت شمال غرب استان برویم از تنوع و جمعیت عقرب‌ها کاسته خواهد شد.

گونه عقرب هوتنتوتا سلسیی شناسایی شده در کردستان 

وی تاکید کرد: مطالعات انجام شده در استان نشان داد که عقرب مزوبوتوس و آندروکتنوس در تمامی استان پراکندگی داشته ولی از نظر جمعیتی عقرب مزوبوتوس و هوتنتوتا سلسئی بویژه در مناطق کوهستانی بالاترین رتبه را به خود اختصاص می‌دهند.

کرمی گفت: در نتیجه این مطالعات گونه‌های عقرب کمپسوبوتوس کفتانی، ادنتوبوتوس دوریه، اورتوکیروس ایرانوس برای اولین بار از استان کردستان گزارش شده به نتایج آن نیز در جمع بندی طرح ملی بررسی اکومورفوتیپ عقرب‌های ایران درج شده است. ‌

پژوهشگر بخش تحقیقات علوم دامی و دامپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان نیز اظهار داشت: از مطالعه عقرب های جمع اوری شده از استان کردستان هشت گونه عقرب شامل اندرکتنوس کراسیکودا، مزوبوتوس اپئوس و کوکازیکوس، ادنتوبوتوس دوریه، کمپسوبوتوس کفتانی، اوتوشیروس ایرانوس، اسکورپیو موروس و هوتنتوتا سلسئی گزارش شد.

هومن خان‌بابایی افزود: از این گونه‌ها فقط اورتوشیروس و آندروکتنوس به رنگ قهوهای تیره تا سیاه رنگ و بقیه زرد رنگ بوده و تمامی این گونه‌های عقرب سمی است.

وی یادآور شد: اما از عقرب های صید شده از استان گونه‌های آندروکتنوس کراسیکودا، ادنتوبوتوس دوریه، هوتنتوتا سلسئی و مزوبوتوس اپئوس از نظر پزشکی اهمیت بیشتری داشته و جز لیست عقرب‌های خطرناک ایران است.

پژوهشگر بخش تحقیقات علوم دامی و دامپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان اضافه کرد: عقرب‌های هوتنتوتا سلسئی و اندروکتنوس کراسیکودا جز عقرب‌های بزرگ ایران و ما بقی جز عقرب‌های متوسط و کوچک ایران بوده و عقرب اندرکتنوس هم جز عقرب های سیاه تا قهو های تیره است.

خان‌بابایی گفت: از میان عقرب‌های گزارش شده از استان کردستان اندرکتنوس رتبه اول و ادنتو بوتوس و هوتنتوتا سلسئی و مزوبوتوس در رتبه های بعدی از نظر خطرناک بودن قرار دارند که عقرب‌های هوتنتوتا و کمپسوبوتوس در مناطق کوهستانی و سنگلاخی و سایر عقرب ها در تمامی استان پراکندگی دارند.

گونه عقرب ادنتوبوتوس دوریه شناسایی شده در کردستان 

وی یادآور شد: این تحقیق بعنوان بخشی از مطالعات اکومورفولوژی عقربهای ایران در استان کردستان و همزمان در استان‌های إذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، زنجان و خراسان‌های شمالی، رضوی و جنوبی انجام شد.

خان‌بابایی با بیان اینکه نمونه‌های عقرب جمع اوری شده در استان به آزمایشگاه ملی تحقیقات عقرب کشور در موسسه رازی ارسال و توسط دکتر نوید پور شناسایی و تایید گونه شده است، افزود: نتیجه مطالعات تمام استان‌های مورد هدف طرح در قالب گزارش‌های علمی به تفکیک هر استان تهیه و ارایه شده و در آینده ای نزدیک در مجلات علمی معتبر داخلی و خارجی به چاپ می‌رسد.

استان کردستان دارای آب و هوای معتدل و مرطوب بوده و درجه حرارت محیط از فصول سرد تا گرم سال به ترتیب از ۱۰ درجه سانتیگراد زیر صفر تا ۳۷ درجه سانتیگراد بالای صفر تغییر کرده و رطوبت هوا به ۴۰ درصد هم می‌رسد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید