Iranian Agriculture News Agency

با استفاده از پهبادهای سمپاش در مبارزه با پوره سن مزارع گندم، ۹۵درصد در مصرف آب و ۳۵درصد در مصرف سموم صرفه جویی می‌شود.

استفاده از پهباد‌های سمپاش در مبارزه با پوره سن مزارع گندم

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کردستان، کارشناس جهاد کشاورزی شهرستان بیجار با بیان این مطلب گفت: سال ۱۳۹۸ برای اولین بار در استان کردستان برای سمپاشی مزارع گندم شهرستان از پهباد برای سمپاشی مزارع استفاده شد که مورد توجه کشاورزان بیجاری قرار گرفت.

داورد محمد نیا عنوان کرد: هم اکنون دو پهباد در شهرستان وجود دارد و مشغول سمپاشی مزارع گندم هستند و کشاورزان بهتر است که از این تکنولوژی بهره ببرند.

وی افزود: در این روش ۹۵% در مصرف آب و ۳۵% در مصرف سموم صرفه جویی می‌شود و این مزیت استفاده از این وسلع را توجیه پذیر می کند.

این پهباد در ۷ دقیقه می‌تواند یک هکتار را سمپاشی نماید و روزانه قابلیت سمپاشی بیش از ۳۰ هکتار از مزارع را دارد و دقت بالا، یکنواختی پاشش سموم و عدم استفاده از تراکتور در مزارع هزینه‌های مربوط به سمپاشی را پایین می‌آورد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید