Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان :

انتخاب سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان در سال ۹۸ به عنوان دستگاه برتر

سپری اذعان کرد: انتخاب سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان در سال 98 به عنوان دستگاه برتریک اتفاق ساده نبود.

اهمیت ایجاد مشوق‌های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کردستان، محمد فرید سپری در گفتگو با ایانا با اشاره به روز شمار هفته جهاد کشاورزی به نام کشاورزی، جذب سرمایه، توسعه کار آفرینی و اشتغال اظهار کرد : سازمان جهاد کشاورزی در سال۹۸ از نظر ارزیابی شاخصهای اقتصادی بعنوان دستگاه برتر استان شناخته شد.

وی افزود : یکی از عوامل این موفقیت موضوع سرمایه گذاری صورت گرفته در بخش کشاورزی می باشد بطوری که با جذب ۱۲۵۶ میلیارد تومان تسهیلات از سیستم بانکی ازمجموع تسهیلات پرداخت شده در بخشهای مختلف اقتصادی 39  درصد آن در بخش کشاورزی جذب شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان گفت : یکی دیگر از شاخصهایی که موجب برتری سازمان جهاد کشاورزی در حوزه اقتصادی شده است احیای ۲۰۴ واحد راکد و نیمه فعال بوده .ارزیابی اقتصادی دستگاههای اجرایی توسط استانداری صورت گرفته است.

وی تاکید کرد : سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به دلیل اهمیت این بخش در اقتصاد کشور که حدود 13 درصد تولید ناخالص داخلی، 25 درصد ارزش صادرات غیرنفتی، 20 درصد اشتغال و تأمین نزدیک به 93 درصد نیازهای غذایی جامعه و تولید مواد اولیه بسیاری از صنایع دیگر را برعهده دارد یک ضرورت است.

سپری یادآور شد : از مهمترین موضوعات مرتبط با بخش کشاورزی، تأمین مالی آن است که همواره به عنوان عامل محدود کننده رشد این بخش مطرح و در چارچوب برنامه های توسعه راهکارهای متنوعی برای آن تدوین و مورد پیگیری قرار گرفته است.

وی در ادامه عنوان کرد: سرمایه به لحاظ قابلیت تبدیل آن به دیگر عوامل تولید از نقش ممتازی در مقایسه با دیگر عوامل تولید برخوردار است، بطوری که با بکارگیری صحیح سرمایه و ترکیب آن با دیگر عوامل تولید و استفاده بهینه ازمنابع محدود میتواند ظرفیت تولید را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. به جهت تئوریک، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از جنبه های مختلف میتواند باعث تسریع رشد و توسعه اقتصادی شود.

وی بااشاره به لزوم افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان کردستان گفت : سرمایه گذاری در بخش کشاورزی علاوه بر تثبیت شغلی افزایش اشتغالزایی با توجه به در نظر گرفتن مزیت نسبی محصولات باعث افزایش تولید بخش کشاورزی شده و در پی آن منجر به افزایش صادرات محصولات کشاورزی می‌شود و بدین ترتیب کمبود درآمدهای ارزی تا حدی از این راه مرتفع می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان خاطر نشان کرد:  سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به رشد دیگر بخشهای اقتصادی کمک میکند، زیرا از ارتباط پسین و پیشین زیادی با دیگر بخشهای اقتصادی برخوردار استو بدین ترتیب، افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی باعث تسریع رشد اقتصادی این بخشها می‌شود و به‌طور غیرمستقیم به بهبود وضعیت اشتغال در کشور کمک خواهد کرد.

سپری اظهار کرد: ایجاد مشوقهای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بسیار مهم و ضروری است براین اساس، صدور موافقت نامه های اصولی برای واحدهای تولیدی در بخش کشاورزی اعم از دامداری، مرغداری، پرورش آبزیان، کشتهای گلخانه ای و صنایع تبدیلی در کمترین زمان، تسهیل در امر سرمایه گذاری از طریق ایجاد زیر ساختهای لازم به عنوان مشوق های سرمایه گذاری مشخص شده است.

وی ادامه داد: تخصیص تسهیلات مناسب با کارمزد پایین از محل منابع متمرکز ملی، واگذاری زمین برای اجرای کشت طرحهای گلخانه ای در سایتهای گلخانه ای با اجرای زیرساخت‌ها، انجام بررسی های فنی و کارشناسی بر روی تقاضاها و طرحهای ارائه شده از طریق کارشناسان سازمان از دیگر اقدامات ایجاد مشوق های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان بوده  که اجرایی شده است.

به گفته این مسئول،  ایجاد توازن تخصیص اعتبارات ملی بخش آب به پروژه های شبکه های آبیاری و زهکشی، تضمین خرید محصولات عمده زراعی و باغی و تامین بذور اصلاح شده با پتانسیل تولید بالا برای مجریان در دستور کار قرار گرفت.

همچنین ارائه تسهیلات کم بهره سرمایه درگردش برای خرید نهاده ها و کشتهای مکانیزه ادوات کشاورزی بیمه نمودن محصولات زراعی و باغی جهت کاهش ریسک پذیری در بخش تولید به عنوان مشوق‌های سرمایه گذاری اجرا و در حال انجام است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید