Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت:برای توسعه بخش کشاورزی استان کردستان باید از ظرفیت تشکلهای بخش کشاورزی استفاده کرد.

به کارگیری ظرفیت تشکلهای بخش کشاورزی در کردستان ضروری است

به گزارش  خبرنگار ایانا در استان کردستان، محمد فرید سپری با اشاره به شعار دومین روز از هفته جهاد کشاورزی به نام کشاورزی، سرمایه‌های انسانی، تشکل‌های کشاورزی اظهار کرد: به عرصه کشاندن افراد توانا و توانمند روستایی تحت عناوین مختلف به ویژه درقالب تشکلهای کشاورزی باهدف رو در رو قرار گرفتن بهره برداران و مسئولین و اعلام خواسته‌های موردنیاز این بخش از طریق رسمی و قانونی همواره تحت عناوین مختلف و متعدد افراد وبهره برداران روستایی را به این عرصه برای مدافع حقوق خویش و مطالبه گر خواسته‌های خود اقدامی مهم و ارزشمند است.

وی افزود: تعاونیهای روستایی چند منظوره می‌توانند به فعالیت‌های مختلف خدماتی، تولیدی، بازرگانی و ترویجی به پردازند این فعالیت‌ها در راستای اهداف و سیاستهای حمایتی دولت در جهت توسعه بخش کشاورزی و حمایت از روستاییان قرار دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان گفت: باتوجه به ارتباطات امروز و افزایش سطح توقع کشاورزان باید اساس بازار محوری با تکیه بر توانمندی تشکلهای کشاورزی و تعاونیها در راستای اجرای کشاورزی قراردادی اجرایی شود.

وی یادآورشد: اهمیت تعاونی‌ها و اتحادیه‌های بخش کشاورزی رامی توان در زمان تهیه و توزیع نشاء چغندر در شهرستان سقز مشاهده کرد و می‌توانند نقش مهمی در این راستا ایفا کنند.

وی عنوان کرد: اختصاص ۲۷ درصد ارزش ناخالص استان به بخش کشاورزی استان و اشتغال ۳۰ درصد از استان در این بخش و برخورداری استان از ظرفیت‌های ویژه کشاورزی برای مسئولان ارشد استان از اهمیت خاصی برخوردار است.

سپری اظهار کرد: فراهم آوردن بستر مناسب برای ارتقای سطح دانش تولیدکنندگان، از طریق انتقال روش‌ها و شیوه‌های جدید و کارآمد و تجارب ملی و بین‌المللی، توسعه توانایی‌ها و بهبود مدیریت بخش کشاورزی، از طریق گسترش تشکل‌های تولیدی، خدماتی، آموزشی در سطوح مختلف، ایجاد شرایط مساعد برای حمایت‌های صنفی از تولیدکنندگان و بهره‌برداران بخش کشاورزی از اقدامات تعین شده برای این حوزه است.

وی تشکل هماهنگی و حمایتی تشکل‌های بخش کشاورزی را اقدامی ارزشمند عنوان کرد و افزود: تشکل هماهنگی و حمایتی تشکل‌های بخش کشاورزی یک تشکل غیر دولتی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی بوده و ضمن رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران طبق اساسنامه باید فعالیت کنند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید