Iranian Agriculture News Agency

تاکید سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان بر ارتقاء سلامت محصولات کشاورزی

سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان بر ارتقاء سلامت محصولات کشاورزی تأکید کرد.

عملکرد مناسب بخش کشاورزی استان کردستان در تولید محصول سالم

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کردستان، جلسه بررسی راهکارها و پیشنهادات ارتقای سلامت محصولات کشاورزی باحضور رئیس سازمان جهادکشاورزی استان کردستان معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی، مدیر هماهنگی ترویج، رئیس گروه محیط زیست و سلامت غذا، معاون غذا و دارو، رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی، رئیس کارگروه سلامت و امنیت غذایی، و کارشناسان مرتبط در دفتر رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار شد.

دراین جلسه ابتدا گزارش اقدامات سه سال گذشته توسط هر دو ارگان ارائه شد و با توجه به نتایج مثبت حاصل از مداخلات انجام شده در بحث ارتقای سلامت محصولات کشاورزی ، بر ادامه و گسترش فعالیت های مشترک تاکید شد.

تلاش برای افزایش سهم اعتبارات سلامت محور هر دو ارگان، بالاخص اعتبارات مورد نیاز برای حمایت از تولید محصولات سالم استاندارد (با توجه به هزینه‌های بالای سموم کم خطر، کودها و سموم بیولوژیک، حشرات مفید...) از تصمیمات این جلسه بود.

استفاده از امکانات آزمایشگاهی و اداری هر دو مجموعه در راستای هم افزایی و افزایش توان و تعداد نمونه برداری و آزمایش محصولات و برسی و جایگزین روشهای آزمایشگاهی که هزینه کمتری در بر دارند و همچنین بکارگیری بسترهای اطلاع رسانی هر دو مجموعه جهت معرفی بیشتر و ترویج مصرف محصولات کشاورزی استاندارد گواهی شده از مصوبات این جلسه بود .

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید