Iranian Agriculture News Agency

در سال زراعی جاری بیش از ۶۲۳ هزار هکتار از اراضی کردستان زیر پوشش کشت پاییزه رفته است.

کشت پاییزه دربیش از ۶۲۳ هزار هکتار از اراضی کردستان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کردستان، محمدصالح احمدی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: امسال بر اثر بارش‌های تاثیرگذار حدود ۱۰۰ درصد مزارع استان سبز شده است.

احمدی افزود: در سال زراعی جاری ۶۲۳ هزار و ۷۷۸ هکتار از اراضی استان زیر پوشش کشت پاییزه رفته که هم اکنون ۶۲۳ هزار و ۷۱۶ هکتار از این میزان سبز شده است.

او افزود: این میزان کشت شامل ۵۹۰ هزار و ۴۵۰ هکتار گندم، ۳۱ هزار و ۲۷۲ هکتار جو، یک هزا و ۱۱۲ هکتار کلزا، ۸۰۶ هکتار ماشک و ۱۳۸ هکتار خلر است که به جز ۶۲ هکتار از کلزا بقیه کشت‌ها ۱۰۰ درصد سبز شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: در سال زراعی جاری سرما، تگرگ، سیل و مانایی آب به ۶۹ هزار و ۸۹۱ هکتار از اراضی این استان به میزان ۴۵۰ میلیارد و ۷۴۵ میلیون ریال خسارت زده است.

احمدی اضافه کرد: این میزان خسارت باعث شده که ۱۸ هزار و ۱۱۴ تن از تولیدات محصولات کشاورزی را کاهش داده که خسارت وارد شده به گندم شامل ۶۸ هزار و ۸۵۴ هکتار به میزان ۴۳۸ میلیارد و ۴۳۴ میلیون ریال با ۱۷ هزار و ۵۳۷ تن است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان اظهار کرد: با توجه به شرایط جوی فعلی و رشد مناسب ساقه‌های گندم پیش‌بینی می‌شود در سال زراعی جاری یک میلیون و ۱۰۰ هزار تُن گندم در مزارع استان تولید شود.

او با بیان اینکه امسال این استان در سال جاری ۹۵ هزار و ۶۹۰ تن سهمیه کود شیمیایی دارد افزود: تا کنون از این میزان ۱۶ هزار و ۱۴۰ تن از این میزان تامین و ۱۴ هزار و ۸۰ تن آن بین کشاورزان توزیع شده است.

این استان دارای یک میلیون و ۲۲۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی شامل ۸۹۶ هزار و ۲۳۵ هکتار اراضی دیم حدود ۸۸ درصد و ۱۲۱ هزار اراضی آبی حدود ۱۲ درصد است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید