Iranian Agriculture News Agency

مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان کردستان

65فقره پرونده تغییرکاربری اراضی کشاورزی جهت اجرای طرحهای سرمایه گذاری بررسی وتعیین تکلیف شد.

تعیین تکلیف 65 فقره پرونده تغییر کاربری اراضی کشاورزی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کردستان، در اولین جلسه کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در که در سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان برگزارشد مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان کردستان اظهارکرد: تعداد 65 پرونده متقاضیان تغییرکاربری اراضی کشاورزی جهت اجرای طرحهای مختلف سرمایه گذاری تعیین تکلیف شد.

از میان این طـرح ها می توان به طرح محصولات بتنی غیر مسلح از بتن معمول واقع در شهرستان سقز به مساحت 2000 مترمربع و طرح باسکول واقع در شهرستان قروه به مساحت 200 متر مربع اشاره کرد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید