Iranian Agriculture News Agency

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان گفت: در اولین جلسه کمیسیون رفع تداخل اراضی استان کردستان در سال جدید چهار پلاک به مساحت 7 هزارو 489 متر مربع رفع تداخل شد.

چهار پلاک از اراضی استان کردستان رفع تداخل شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کردستان، پیمان ملکی 31 فروردین ماه  در اولین جلسه کمیسیون رفع تداخلات اراضی ملی، دولتی و مستثنیات استان کردستان در سال جدید اظهار داشت: این پچهار پلاک در شهرستان های قروه پلاک قصلان، سروآباد پلاک های خانقاه رزآب و رزاب و شهرستان سنندج پلاک شیخ وجیم قرار داشت.

وی اضافه کرد: بعد از نقشه برداری و بازدیدهای میدانی و نیز جلسات متعدد با کارشناسان اداره کل منابع طبیعی و دیگر دستگاه های مرتبط  از چهار پلاک مذکور حدود 3 هزار و 489 متر مربع اراضی غیر ملی و حدود 3 هزارو 694 مترمربع هم اراضی ملی تشخیص داده شد.

این کمیسیون با مسئولیت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، و با حضور مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری، مدیرکل امور اقتصاد و دارایی و مدیر امنور اراضی سازمان برگزارشد.

گفتنی است: دبیرخانه کمیسیون رفع تداخل اراضی استان کردستان در مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی استان کردستان بوده و تا اکنون تعداد 205 پلاک از اراضی استان کردستان رفع تداخل شده است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید