Iranian Agriculture News Agency

مدیر تعاون روستایی استان کردستان

اسکندری گفت: شرایط فعلی به جهت تعامل بسبار خوب جهاد کشاورزی با تشکلها، همراهی همه جانبه کشاورزان با مجموعه و از همه مهمتر حمایت استاندار و مدیران ارشد استان از بخش کشاورزی دوران طلایی برای فعالیت تشکلها و نظام صنفی کشاورزی کردستان است.

شرایط فعلی دوران طلایی برای فعالیت تشکلها بخش کشاورزی کردستان است

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کردستان، پیمان اسکندری در دیدار روسا و دبیر نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی استان و کارشناس امور تشکل های تعاون روستائی با  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ضمن قدردانی از  همکاری سازمان جهاد کشاورزی در کلیه امور با تشکل های بخش کشاورزی تاکید کرد : چشم اندازبسیار خوبی برای  آینده نظام صنفی و تشکیل اتحادیه های صنفی کشاورزی و اتاق اصناف این بخش وجود دارد.

وی با بیان اینکه بخش کشاورزی از مهمترین بخش های استان است و تاثیر بسیار زیادی در تولید ناخالص استان دارد. افزود:  نظام بهره برداری تعاونی در کشاورزی استان کردستان به عنوان یک واقعیت انکارناپذیر حضور چشمگیری در صحنه های مختلف جامعه روستایی و کشاورزی داشته و دارد.

وی افزود: سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان  همواره همکاری و همدلی های فراوانی با نظام صنفی کشاورزی استان و تشکلهای فعال در این بخش را  داشته که زمینه دلگرمی کشاورزان استان و به تبع همراهی آنها را فراهم کرده است.

مدیر تعاون روستایی استان کردستان اظهار کرد: بخش کشاورزی ابزار کار و معیشت بخش بزرگی از جمعیت استان بوده و اهمیت آن روز به روز افزایش می یابد که در این راستای تشکلها و تعاونی های فعال در این بخش می توانند بیش از پیش در این چرخه تاثرگذار باشند.

اسکندری تاکید کرد: باید تولیدکنندگان و دست اندرکاران عرصه کشاورزی بیش از پیش سازماندهی شوند و با ایجاد ارتباط موثر بین اجزای مختلف در نظام تو لید و خدمات به وسیله تعاونی ها و تشکلها بر کارایی این مجموعه بی افزاییم.

وی با بیان اینکه اهمیت و نقش  سازمان های مردم نهاد  درتوسعه اقتصادی بخش کشاورزی قابل چشم پوشی نیست تصریح کرد: باید با ارائه راهکارهای مناسب در راستای توسعه اقتصادی بخش کشاورزی از طریق ساماندهی تشکلها و تعاونی ها این بخش اقدام کنیم.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید